Gisteren keurde de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken de bouw van 1100 nieuwe woningen op bezet Palestijns gebied goed. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen beschouwt deze provocatie als de zoveelste aanwijzing dat een ongewijzigd vredesproces gedoemd is om te falen: "We moeten het gevaarlijke status-quo doorbreken. Een Belgische erkenning van onafhankelijk Palestina is een stap in de goede richting en laat te lang op zich wachten. "

De timing kon niet meer provoceren. Enkele dagen nadat alle bemiddelaars zich uit de naad hadden gewerkt om Israëlisch Premier Netanyahu en Palestijns President Abbas terug aan tafel te krijgen, kondigt het Israëlisch ministerie van Binnenlandse Zaken de bouw van 1100 nieuwe woningen in Gilo, Oost-Jeruzalem aan. De regering Netanyahu weet goed dat haar nederzettingenbouw op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem indruist tegen talloze VN-resoluties, het internationaal recht, de wereldopinie en terugkeer  van Palestijnen aan de onderhandelinstafel. Vandaag huisvesten de Israëlische nederzettingen al ongeveer 500.000 kolonisten.

De VS, traditioneel de belangrijkste architect van het vredesproces, reageert bij monde van haar minister van Buitenlandse Zaken Clinton diep ontgoocheld. "Maar dat verandert niets aan de zaak", zegt de sp.a'er, "de VS herhaalt haast wekelijks dat ze Israël onvoorwaardelijk steunt, lees, ongeacht de graad van Netanyahu's koloniseringsdrang. Bovendien draait het Israëlische bouwtempo al een jaar op een hogere snelheid. Clinton reactie op Gilo is dus niets nieuws."

Daarom betreurt Van der Maelen dat het Quartet, de bemiddelende partij bestaande uit de VS, EU, VN en Rusland, verleden week niets beters voorstelde dan dat Abbas en Netanyahu terug zouden keren naar de onderhandelingstafel. "Als je weet dat Netanyahu's prioriteit koloniseren is en dat gematigde Palestijnen de hete adem van extremistische Hamas voelen, dan zal na tien gefaalde bemiddelingspogingen, de elfde poging zonder aanpassing van het onderhandelingskader niet slagen. Dit denken is niet alleen naief, maar ook gevaarlijk," zegt de sp.a'er.

Analisten en waarnemers waarschuwen dat de huidige impasse als een tikkende tijdbom werkt. Het risico op een derde intifada wordt met de dag groter. "Hoe vaak moet Netanyahu nog provoceren vooraleer België de groep van 126 staten die onafhankelijk Palestina erkennen, vervoegt? De Palestijnse vraag om erkenning is even legitiem als de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring van 1948, die België snel gesteund heeft. Internationale erkenning is nodig om het gevaarlijke status-quo te doorbreken want dan bezet Israël geen gebied meer, maar wel een land. Na 44 jaar bezetting, 18 jaar vrucheloze onderhandelingen, 500.000 kolonisten en tientallen VN-resoluties, hebben Palestijnen daar meer dan recht op.," aldus Van der Maelen.