De voorbije jaren zijn er in Mechelen heel wat horecazaken bijgekomen, maar van het stadsbestuur mogen dat er gerust nog meer worden. Dat motto indachtig werkte de dienst Economie een nieuwe, eenvormige vergunning uit. Die moet het makkelijker maken om zaken te openen.

"Op de Grote Markt staan nog altijd cafés leeg. Dat zou eigenlijk niet mogen op zo'n mooi plein in het hart van de stad. Ook op de Vismarkt staat nog een pand leeg", zegt eerste schepen Caroline Gennez (sp.a-Spirit). Als nieuwe schepen van Middenstand wil ze daar iets aan doen. "Hoe meer zaken, hoe liever. Mechelen moet leven."

Myriam Colle en haar team van de stedelijke dienst Economie hebben intussen een nieuwe vergunning klaargestoomd. Volgende week vrijdag wordt ze voorgelegd aan het schepencollege. "De eenvormige vergunning past in de administratieve vereenvoudiging en ons economisch beleid om de handel meer te ondersteunen", stelt Gennez. "Nu moeten mensen die een zaak willen openen nog een ellenlange weg afleggen. Ze moeten voldoen aan 27 reglementen. Onder andere voor verzekeringsplicht, drankslijterij, brandveiligheid en hygiëne. Daar willen wij komaf mee maken", kondigt de schepen aan. In de toekomst zullen zelfstandigen voor al hun rompslomp terecht kunnen bij één balie, die van Economie. "De nieuwe aanpak maakt het ook voor de ambtenaar zelf allemaal duidelijker. Hij of zij weet beter welk traject er nog moet afgelegd worden om de vergunning rond te krijgen", legt Caroline Gennez uit. De stad heeft de ambitie om binnen de 45 dagen een vergunning af te leveren. Van horeca-uitbaters wordt wel verwacht dat ze dan hun bouw- of milieuvergunning al op zak hebben. Met de eenvormige vergunning wil de stad Mechelen bovendien de illegale verkoop van drank tegengaan. "De moeilijke regelgeving die vandaag nog bestaat, is een van de oorzaken."