Open-Vld speelt met vuur

De gemeenteraad van 22 november 2016 kende een primeur :  de zitting kon voor de eerste maal via livestream gevolgd worden op het internet.  Meteen konden ook de Dilbekenaren thuis meekijken hoe de liberalen van Open-VLD een natte droom realiseerden :  de opcentiemen voor de onroerende voorheffing werden verlaagd van 1275 naar 1175.  Voor onze blauwe vrienden – oppersmurf Stefaan Platteau op kop – moest immers dringend iets gedaan worden aan “de veel te hoge belastingen in Dilbeek”.  Open-VLD kon die belastingverlaging doordrukken omdat in september (CD&V-)gemeenteraadslid Jos Crabbe terugkeerde naar het blauwe nest en de bestuurscoalitie daardoor haar aantal mandatarissen van 18 naar 17 zag terugvallen.  In een gemeenteraad met 35 zetels, betekent dit dat je geen meerderheid meer hebt.

Belastingverlaging niet voor iedereen

Voor alle duidelijkheid :  de bestuurscoalitie heeft inderdaad geen meerderheid meer, maar dat betekent niet dat Open-VLD dan maar meteen de meerderheid heeft.  Haar 14 zetels volstaan niet om haar wil op te dringen.  Om dat te doen hebben ze de steun van de andere oppositiepartij nodig, de Franstaligen van UF.  En zo geschiedde op 22 november 2016 :  Open-VLD en UF stemden broederlijk voor de belastingverlaging. UF wordt hoofdzakelijk bemand met Franstalige liberalen, vandaar.

Wat betekent dit nu ?

Voor de Dilbekenaar : die mag er zich op verheugen dat hij volgend jaar wat minder onroerende voorheffing zal moeten betalen.  Omdat de gemeentelijke opcentiemen maar een van de drie bestanddelen van die belasting zijn, is de impact eigenlijk beperkt :  afhankelijk van de grootte van de woning zo’n 30 à 60 euro.  Let wel :  niet elke Dilbekenaar zal van deze maatregel iets voelen :  vereiste is immers dat je eigenaar bent.  Ben je huurder -  toch zo’n 28 % van de Dilbekenaren -, dan pak je ernaast natuurlijk.

Schulden delgen en investeren in Dilbeek

Voor de bestuurscoalitie : die ziet haar inkomsten verminderen.  Inderdaad, de bestuurscoalitie had bij haar aantreden in januari 2013 de belastingen verhoogd.  Dit moest ze wel doen, want zij erfde van haar voorgangers vooral schulden, waar Open-Vld altijd blind voor bleef.  Bovendien wilde de coalitie het extra geld gebruiken om eindelijk eens een deugdelijk bestuur te voeren en bijvoorbeeld iets te doen aan de slechte straten, voetpaden en fietspaden. Nu er minder geld zal binnenkomen, zal er daarop noodgedwongen moeten bespaard worden.  Zal de beter gestelde Dilbekenaar met de luttele centen die Open-Vld hem nu toesteekt, toekomen om nieuwe schokdempers te kopen of om de barsten in zijn gevel te herstellen?

Open-Vld heeft geen meerderheid

Voor de Open-VLD : die denkt dat zij gebeiteld zit voor de toekomst.  Nu open-VLD de belastingen heeft verlaagd – en zij kondigt nog meer van dat aan -, verwacht zij dat de Dilbekenaar haar een klinkende verkiezingsoverwinning zal bezorgen in 2018. Maar is dat wel zo? In de 21 jaar dat Open-VLD met Stefaan Platteau de burgemeester leverde, heeft zij zich altijd verzet tegen iedere aanpassing van de gemeentebelastingen.  Als dit werkelijk hét middel zou zijn om stemmen te winnen, zou die tactiek haar de absolute meerderheid moeten opgeleverd hebben.  En dat is hoegenaamd niet het geval.  Toegegeven, Open-VLD is wel de grootste fractie in de gemeenteraad, maar de geschiedenis van de laatste jaren zou haar moeten geleerd hebben dat in een democratie niet de grootste het voor het zeggen heeft, maar zij die de meerderheid hebben.

De bestuurscoalitie blijft aan het roer

Die meerderheid was in handen van N-VA, CD&V-DNA en Groen-sp.a totdat de heer Jos Crabbe overliep naar Open-VLD.  Open-VLD zag ‘Joske’ graag komen, want nu zou zij opnieuw haar stempel kunnen drukken op het Dilbeekse beleid en zo de stemmen bij bossen binnenrijven.  Maar daar komt ze toch even bedrogen uit :  Open-VLD kan haar punten enkel doordrukken met de steun van UF. En die Franstalige partij maakte heel snel duidelijk dat zij zich niet door Open-VLD de les laat lezen.  De UF noemt zichzelf nu trouwens ‘de machtigste partij’ in Dilbeek. En daar zit wel een beetje waarheid in. Want Open-Vld heeft niet alleen de overloper Jos Crabbe nodig om het gemeentebestuur stokken in de wielen te steken, daarvoor moet zij ook de vier Franstalige gemeenteraadsleden van Dilbeek opvrijen.

Hoe ziet de toekomst eruit ?  De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben het cement tussen de bestuurscoalitie enkel sterker gemaakt.  Meer dan ooit geloven de partners in hun project voor Dilbeek, dat zij koste wat het kost zullen proberen uit te voeren.  Dat zal niet eenvoudig zijn, gezien de situatie.  Maar de bestuurscoalitie blijft de instantie die in Dilbeek aan het roer staat. Zij zal bewijzen dat zij het goed voorheeft met onze gemeente. Zij zal er alles aan doen om te verhinderen dat Open-Vld Dilbeek stuurloos maakt. Want Dilbeek verdient beter.