Waarom gebeurt dit?

Anderhalf jaar geleden hebben we de historische energieleveranciers er toe "aangezet" om hun basiscontracten (de oudste en duurste) om te zetten naar goedkopere. Daardoor daalde de prijs voor die klanten in januari - februari 2013 met gemiddeld 15%. Bij Electrabel zijn die historische klanten overgegaan naar “energie+ of easy-contracten”. Daar bovenop heeft de regering de BTW op elektriciteit verlaagd van 21% naar 6%. Na deze prijsdalingen zien sommige leveranciers nu een kans om de prijzen te verhogen, in elk geval doet Electrabel dat. Ze sturen een brief naar hun “easy-klanten” met de vraag het antwoordstrookje in te vullen en akkoord te gaan met de prijsverhoging. Indien de klant niet reageert, krijgt hij automatisch de nieuwe prijs.

Er is overigens een grote gelijkenis met juni 2007. Tien dagen na de verkiezingen kondigde Electrabel toen een verhoging aan van de energieprijzen. Het heeft tot 2013 geduurd tot dat werd recht gezet. Nu gebeurt hetzelfde, maar we moeten vermijden dat dit effectief doorgang vindt.

Is dit onwettig? Neen, het is niet onwettig. Het contract waarover het gaat is een contract van één jaar. Na dat jaar kan de leverancier een nieuwe overeenkomst voorstellen met andere prijzen. Maar de klant kan uiteraard weigeren. Vergelijk het met iemand die voor één week vijf broden bestelt en voor de broden een prijs afspreekt. Als hij de week erna dat opnieuw wil doen kan de bakker een andere prijs vragen. En kan de klant ergens anders brood kopen.
De klant kan die prijsverhoging echter vermijden. - Als hij klant is bij Electrabel en bij Electrabel wil blijven, kan hij voor een goedkopere formule kiezen. Bijvoorbeeld de “fixonline”-formule (enkel via internet), momenteel hun goedkoopste formule. Hij moet dan gewoon per brief of mail Electrabel verwittigen.

  • Of de klant kan vergelijken en overstappen naar een andere leverancier.

Hoe vergelijken en overstappen?

Elk gewest heeft een orgaan dat de energieprijzen reguleert. Al de toegepaste tarieven zitten in een databank en kunnen worden vergeleken via een simulator die op de website van elke regulator beschikbaar is.
www.cwape.be in het Waals Gewest, www.brugel.be in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en www.vreg.be in het Vlaams Gewest.

Deze simulatoren/“vergelijkers” zijn heel gebruiksvriendelijk. Met behulp van de laatste jaarlijkse eindafrekening, kan de klant alle stappen volgen op het scherm, vergelijken en een nieuwe energieleverancier kiezen. Voor de overdracht zelf moet de klant niets doen. Zijn nieuwe energieleverancier zal de overdracht volledig afhandelen. Bij wie kan de klant te rade gaan? In geval van vragen, kunnen klanten de ombudsdienst voor energie contacteren. Met de ombudsdienst is er een werkvergadering geweest en zij zijn volledig op de hoogte van de situatie. De ombudsdienst kan bereikt worden op de volgende manieren :
Telefoon: 02/211.10.60 Fax: 02/211.10.69 Email: klacht@ombudsmanenergie.be
Adres: Koningsstraat 47 1000 Brussel www.ombudsmanenergie.be

Vergelijken blijft de boodschap

Regelmatig zijn er acties die de energiefactuur kunnen verlichten: “groepsaankopen”, groepsaankopen test-aankoop, OCMW-acties, informatiesessies die door de regulatoren, de gemeenten, de provincies,… worden georganiseerd. Het is belangrijk om hier aandachtig voor te zijn. Vergelijken blijft de boodschap!
"Het is echter duidelijk dat de komende maanden extra waakzaamheid nodig zal zijn", zegt Johan Vande Lanotte. "Daarom heb ik aan de FOD economie gevraagd een nieuwe actie "durf vergelijken" voor te bereiden voor de maand oktober. Indien er in september een andere regering/minister is, kan die nog altijd beslissen dat niet te laten doorgaan, maar alles moet klaar zijn om het effectief te organiseren. Dat zal ook toelaten om rond die periode opnieuw een aantal groepsaankopen te plannen, waardoor de vergelijkingsactie nog beter resultaat zal geven." "Ik heb op vandaag geen informatie over andere leveranciers die duidelijke prijsverhogingen naar voor brengen. Klanten die hiermee geconfronteerd worden kunnen dat zeker aan de ombudsdienst melden. Als dat nodig is, zullen we een lijst publiceren met de leveranciers die wel of niet hun tarieven verhogen. Lopende zaken betekent ook de zaken niet op zijn beloop laten, als de gezinnen daar het slachtoffer van zouden zijn", besluit Johan Vande Lanotte.