In Frankrijk is men al maanden ongerust over het zogenaamde Creusot-schandaal. De Franse firma Creusot sjoemelde namelijk jarenlang met de kwaliteitsgaranties van reactoronderdelen van kerncentrales. Ook bij ons leverde Creusot onderdelen. In het nucleaire gedeelte van Tihange 2 zouden zelfs vijf onderdelen een onvolledig kwaliteitsdossier hebben. Maar volgens minister Jambon is er niks aan de hand. De veiligheid van de kerncentrale zou niet in het gedrang komen. Ook de nucleaire toezichthouder FANC ziet geen probleem.

“Toch heeft de FANC het ook over onvergefelijke fouten”, zegt Karin Temmerman. “Daarom is er de grootste transparantie over het gevoerde onderzoek nodig. Wat werd onderzocht? Welk materiaal werd onderzocht? Wat waren de resultaten? Wie voerde het onderzoek uit? ‘Typische vragen waar je binnen de nucleaire wereld wel eens verrassende antwoorden op krijgt.”

“Zo is niet ondenkbaar dat het onderzoek gevoerd werd door de uitbater van de centrale zelf in plaats van door een onafhankelijk orgaan. Bovendien is het vaak onmogelijk om onderzoek te doen op het reactorvat zelf en moet men zich tevreden stellen met gelijkaardige stalen die echter nooit in dezelfde omstandigheden bloot werden gesteld aan warmte en bestraling. De burgers hebben het recht hierover correct geïnformeerd te worden.”

Bovendien kunnen de nucleaire toezichthouder en de Belgische regering het zich niet permitteren zich enkel te focussen op kerncentrales op Belgisch grondgebied. Het Franse gesjoemel zal allicht ook impact hebben op de nucleaire centrales in Gravelines (30 km van de Belgische grens) of Chooz (10 km van de Belgische grens). “Het is aan minister Jambon om met zijn Franse collega’s contact op te nemen om duidelijkheid te scheppen over de mate waarin deze centrales impact hebben ondervonden ', besluit Karin Temmerman.