Wie de pensioenleeftijd nadert stelt zich spontaan deze vragen maar wil ook weten wanneer hij nu met pensioen kan gaan en hoeveel het pensioen zal bedragen. ABVVBM en sp.a West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar en geven met een infoavond antwoorden op al die vragen. Gedurende de maand september organiseren we op zes verschillende locaties een pensioenavond. Elke avond start met een inleiding over “Hoe waardig zijn de pensioenen van de toekomst?”. Karin Temmerman, sp.a kamerlid uit Gent maakt de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: “Is werken tot 67 de énige oplossing of kan het rechtvaardiger?”. Als afsluiter volgt een demonstratie hoe men via ‘my pension’ online zijn eigen pensioendossier kan raadplegen. De infoavond is gratis en staat open voor iedereen. Alle werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, die nu al aan hun pensioen denken, zijn welkom.