Uit onze bevraging 'Het ei van Ingelmunster' bleek dat heel wat Ingelmunsternaars bezorgd zijn om het milieu en de natuur. Een duidelijk signaal dat we niet mogen negeren. Daarom organiseren we op woensdag 21 maart, de Internationale dag van het bos, een inspiratieavond 'Natuur in Ingelmunster'. Om 19.30u nodigen we iedereen die ook vindt dat Ingelmunster meer natuur verdient uit in de Brasserie van het OC. Samen met een panel van deskundigen willen we uitzoeken hoe we in Ingelmunster voor meer en betere natuur kunnen zorgen. Concreet proberen we een antwoord te vinden op de volgende vragen: 'Hoe kunnen we het huidige groen in onze gemeente beter beschermen?' 'Hoe kunnen we het huidige groen uitbreiden?' 'Hoe vinden we een evenwicht tussen het beschermen van de natuur en het openstellen voor publiek?' Als deskundige komt Bert De Somviele, directeur van BOS+, met ons meedenken. BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Ook Peter Bossu, deskundige natuur op de studiedienst van sp.a zal in het panel zitten. Natuurpunt Koepel, de regionale koepel van natuurverenigingen in Zuid-West- Vlaanderen, vaardigt zijn voorzitter Kristina Naeyaert af. En natuurlijk mag ook Natuurpunt De Buizerd niet ontbreken in het panel. Ook zij kregen een uitnodiging om hun visie te komen uitleggen. Vier deskundigen om u tegen te zeggen dus. En uiteraard gaan we in dialoog met het publiek!