Minister Schauvliege hanteert een dubbele boekhouding over het aantal bossen. Aan Europa geeft ze door dat er weinig zijn. In Vlaanderen zegt ze dat er heel veel zijn.

Dat minister Schauvliege de totale oppervlakte bossen op en vreemde manier berekent, was al langer duidelijk. Nu blijkt ook dat ze duidelijk verschillende cijfers doorgeeft aan Europa dan aan Vlaanderen. Volgens Bruno Tobback is dat het zoveelste bewijs van een 'dubbele boekhouding' van de Vlaamse bossen. “In 2013 meldde de minister bijvoorbeeld dat er 185.000 hectare bos was in Vlaanderen, terwijl aan Europa voor dat jaar slechts 157.000 hectare gerapporteerd werd. Eind vorig jaar maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat er volgens de nieuwste telmethode in 2015 zo'n 164.000 hectare bos was. Dat is 10.000 hectare meer dan wat aan Europa werd doorgegeven voor dat jaar. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er geen eenduidig cijfer geplakt kan worden op het bosoppervlak in Vlaanderen.”

Daarnaast is Tobback ook bezorgd over de aard van de bebossing. “Sinds 1989 is er stelselmatig oud bos vervangen door herbebossing, dus nieuwe bomen. Die slaan minder CO 2 op dan de oude bossen. Volgens de cijfers die aan Europa zijn overgemaakt, is sinds 1989 ruim 10 procent van de bossen vervangen door (her)bebossing. Dat is een bedenkelijke evolutie”, besluit Bruno Tobback.