De voorbije dagen en weken werd door het college al druk gelobbyd om via de pers en in allerhande vergaderingen en bijeenkomsten te smeken het dossier van de nieuwe bibliotheek in de Windstraat te ondersteunen. 

“Laat ze dit maar eens afkeuren, dit mooie dossier, dat krijgen ze nooit uit­gelegd”, was het steeds weerkerend motto. 

 Omdat de gemeenteraad tot nog toe te weinig betrokken werd of minstens te weinig inzage heeft in het dossier van de herbestemming van de bib, vra­gen de fracties van BOOM één, Groen en de vier onafhankelijke raadsleden een degelijk onderbouwd rapport. Het gaat hier ten slotte om een investering van 3,2 miljoen euro.

Uiteraard zijn wij VOOR een totaal nieuwe locatie voor de bib. Of dat die nieuwe locatie de Windstraat moet worden, is maar zeer de vraag.

Los van de mooie, gelijkvloerse lig­ging, pal aan het water en in het cen­trum, zijn er immers vragen over de hoge kostprijs. Inrichting inbegrepen gaat de nieuwe bib 3,2 miljoen euro kosten; te lenen via het autonoom ge­meentebedrijf (waarvoor de gemeente ook borg staat). Het gemeentebestuur zou de gebouwen dan terug leasen van het gemeentebedrijf.

In de wetenschap dat de panden die men wil aankopen al jaren leeg staan, moet hier nochtans een goede/betere prijs kunnen bedongen worden. En toch betaalt dit gemeentebestuur meer dan de originele vraagprijs?

Het college bestelde eerder ook een behoeftestudie rond een nieuwe bib. Die studie toonde aan dat een op­pervlakte van 1300 vierkante meter aangewezen is. Toch kiest het college nu voor 850 vierkante meter, ruim een derde kleiner dus. Ter vergelijking: de nieuwe bib in Hemiksem wordt 1700 vierkante meter groot.

Het lijkt ons eerder dat de Wind­straat weer het ‘idee van de dag’ is want daarvoor moest de bib al in het Cultuurhuis (het pand Claeys in de Hoogstraat), de kerk of waar dan ook komen.

Spelen er dan geen andere, duistere krachten in dit dossier? De vraag stel­len is ze misschien beantwoorden.

De eigenaar van de panden in de Windstraat zit aan de overzijde immers nog met een missing link om daar een ander project te realiseren en deze deal zou dan wel heel erg handig zijn. En bovendien zit het college zelf op hete kolen om de site ‘sporthal-huidige bibliotheek’ te verzilveren en aan een projectontwikkelaar te verkopen.

Wie zei ook weer dat als er politieke prioriteiten worden gesteld, de betonboeren het moeiteloos halen van Nobelprijswinnaars? 

Doodjammer is dit, want het college had mits transparantie en dialoog een draagvlak kunnen zoeken en vinden bij de voltallige gemeenteraad en onze bevolking: opnieuw een gemiste kans dus zoals in zovele dossiers. Net dat wat de fracties van BOOM één, Groen en de vier onafhankelijke raadsleden al heel lang hekelen.

In zo’n belangrijk en duur dossier zal die enkele maanden uitstel toch niet onoverkomelijk zijn?

Dit gemeentebestuur heeft immers al 5 jaar (!) getalmd.