In een interview met de Tijd zegt Minister Muyters dat hij zo snel mogelijk zestigplussers wil activeren. Want, zo zegt hij: “De arbeidsmarkt is er klaar voor”. En blijkens de titel boven het interview zou ook de VDAB er klaar voor zijn.

Het interview begin met een verwijzing naar een positieve evaluatie die de VDAB kreeg vanwege het Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten (ENPES). Daarbij wordt het management en het business-model van de publieke diensten vergeleken. Het gaat daarbij over aspecten als tevredenheid van de medewerkers, interne communicatie, toepassing van innovatieve processen, klanttevredenheid,… “De VDAB en de minister mogen daar terecht trots op zijn”, zegt Kherbache. “Maar een goede organisatie betekent nog niet dat we tevreden mogen zijn over de resultaten op de arbeidsmarkt.” 

Specifiek voor oudere werknemers blijven die bedroevend. Zo blijkt uit cijfers van de VDAB dat de maandelijkse kans om als werkzoekende 58+er werk te vinden 1,3% is. Voor bijvoorbeeld 25-49-jaringen is die kans 9,5%.  

De dienstverlening van de VDAB voor 55+ers beperkt zich vandaag – en dan nog enkel voor de nieuwe werklozen – grotendeels tot collectieve infosessies. Nog geen 3% van de 58+ers die in haar werking zijn opgenomen, zit in een individueel begeleidingstraject. 

Veelzeggend is ook het antwoord van de Minister op een schriftelijke vraag van sp.a-parlementslid Bart van Malderen over het aantal vacatures dat 58+ers ontvangen. Daaruit blijkt dat van de 58+ers die over de periode 1 januari 2014 – 31 december 2014 ingeschreven werden als werkzoekende, 78% na een jaar geen énkele vacature kreeg toegestuurd. Bij de grootste groep, die van de laaggeschoolden is dat zelfs voor 83% het geval. 

Als we kijken naar àlle ingeschreven werkzoekende 58+ers (dus niet alleen de nieuwe) krijgt zo’n 2,8% van hen een vacatureaanbod en slaagt minder dan 12% erin om in de loop van het jaar werk te vinden.

Yasmine Kherbache: “Uiteraard gun ik de VDAB haar gunstige evaluatie , maar daaruit concluderen dat alles klaarstaat om ook de doelgroep van werkzoekende 60+ers optimaal te begeleiden lijkt me toch enkele bruggen te ver. Alleszins blijkt dat niet uit de cijfers. En het moet toch de bedoeling zijn om werkzoekenden effectief aan het werk te krijgen. Als amper één vijfde van de 58+ers die zonder werk vallen een vacatureaanbod krijgt, is er nog een lange weg te gaan.”