sp.a is verbolgen over de weigering om in het parlement dringend de hervormingsvoorstellen over de banksector te bespreken. “We zitten in de tweede bankencrisis in drie jaar tijd. Wij dienen al 3 jaar voorstellen in. Het is triest dat men nog altijd weigert om die te bespreken”, reageert sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen.

sp.a bundelde haar verschillende wetsvoorstellen tot hervorming van de financiële sector tot één bankenwet. Vandaag vroeg ze in de plenaire vergadering van de Kamer om deze bankenwet dringend te bespreken. Dat voorstel werd weggestemd.

 “Men hoeft het niet per se eens te zijn met onze voorstellen, maar na een tweede redding van Dexia in 3 jaar tijd nog altijd weigeren om onze hervormingsvoorstellen nog maar te bespreken, is onverantwoord. De aanbevelingen van de bijzondere bankencommissie mogen geen dode letter blijven”, aldus sp.a-fractieleidster Karin Temmeman.

De bankenwet van sp.a bevat de volgende vier voorstellen:

Vergrendeling van de spaarbanken: De banken zouden jaarlijks samen met hun cijfers hun eigen juridisch testament moeten voorleggen en laten goedkeuren door de toezichthouder. Daardoor weet die laatste bij problemen al op voorhand hoe in te grijpen om de spaarmiddelen te beschermen. De bedoeling is dat bij een ernstige crisis, het spaargedeelte van de bank wordt afgezonderd en beschermd en het risicovolle commerciële deel automatisch wordt afgesplitst in een bad bank.

Een nieuwe bankentaks: De huidige bankentaks werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat het banken met laag risico en banken met hoog risico op dezelfde manier belast, namelijk op de spaardeposito’s. Door de bankenwet zouden de banken hoofdzakelijk betalen op basis van de mate waarin ze zich extern financieren en niet met eigen vermogen en deposito’s. De meest veilige spaarbanken betalen op die manier het minst, de meest commerciële risicovolle banken het meest.

Indeling van financiële producten in risicoklassen: De bankenwet wil dat elk financieel product een duidelijke, uniforme en extern gevalideerde labeling bevat. Op die manier kunnen spaarders en beleggers niet bedrogen worden door de commerciële praktijken van bepaalde banken. Wie risico wil nemen kan dat nog steeds, maar het vermijdt dat spaarders die op zoek zijn naar veilige en stabiele spaarvormen in tegendeel risicovolle producten worden verkocht.

Verbod op bonussen voor banken die overheidssteun krijgen: Op 31 maart 2011 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goed die de Regering vraagt om via haar vertegenwoordigers in deze financiële instellingen erover te waken dat het topmanagement van deze bedrijven geen variabele verloning ontvangt zolang de overheidssteun niet volledig is terugbetaald door de betrokken bedrijven. De bankenwet schrijft dit verbod op bonussen voor banken die overheidssteun krijgen in de wet in.