Het domein is eigendom van de Luxemburgse firma Immobilière Beaumont. Zij wensen de gebouwen in de toekomst een nieuwe toekomst te geven, wellicht als hotel. In onderlinge afstemming zullen de vzw Kempens Landschap en de gemeente Hulshout in de toekomst de opwaardering, het beheer en de openstelling van het park opnemen. Dit zal gebeuren via een erfpacht. Zowel de lokale gemeenschap als recreanten kunnen er op die manier ten volle van genieten. Op 4 maart ondertekenden Kempens Landschap en de gemeente Hulshout de erfpachtakte.