Noch op sociale media, noch in de kranten weerlegt de politieke meerderheid onze kritiek.

Het OCMW woonzorgcentrum raakt onbetaalbaar in Menen terwijl andere steden het wel kunnen! Onze bewoners zijn bereid om solidair te zijn met onze zorgbehoevende inwoners zodat zij zonder zorgen hun oude dag menswaardig kunnen doormaken.

Het is aan de lokale politiek om met ons belastinggeld de goede keuzes te maken.

Zie ook Krant van West-Vlaanderen: http://bit.ly/2oBlcC5