Want iedereen begint de ‘rechtse verandering’, de ‘kracht van verarming’ in de portemonnee te voelen. Maar schijn bedriegt. De aalmoes die we nu krijgen -gemiddeld 21 euro per gezin- weegt niet op tegen wat we allemaal al inleverden onder dit bestuur van N-VA, Open-VLD en CD&V. De Boomse personenbelasting daalt met 0,6%: hoera!! Of toch niet?

In Boom betalen we almaar meer om minder te krijgen.

Al 4 jaar op rij betalen de Bomenaren zo’n 3.000.000€ per jaar te veel aan het gemeentebestuur onder de vorm van belastingen, retributies en boetes. Het hele plaatje wordt pas duidelijk als je een aantal maatregelen van dit bestuur op een rijtje zet (zie kasticket hiernaast).

En ondanks hoera-berichten van Vlaams minister Homans die onterecht stelt dat de armoede daalt, wordt overal de kloof tussen welgestelde burgers en kansarmen groter. En de kinderarmoede piekt in onze gemeente als nooit tevoren. Boom bekleedt in Vlaanderen zelfs de weinig benijdenswaardige eerste plek met liefst 1 op 3 kinderen die moeten opgroeien in een kansarm gezin.

Wie het geld het hardst nodig heeft, wint trouwens niets bij deze schamele daling van 0,6%.

1 op 4 gezinnen betaalt geen aanvullende personenbelasting in Boom…omdat ze te weinig verdienen. De Boomse middenklasse betaalt dus nog een stuk meer dan de gemiddelden die in ons ‘kasticket’ worden weergegeven.

Aan deze cijfers kunnen we niet voorbijgaan.

Structurele maatregelen zoals een verlaging van de waterbelasting, de huisvuilfactuur , goede en betaalbare huisvesting en werkbegeleiding kunnen bijdragen tot een verbetering van het welzijn. Maar niets van dat in Boom: geen structurele maatregelen in Boom, geen schijn van een inspanning om armoede te bestrijden in Boom. Niks, noppes! Integendeel: alles werd duurder. Gemiddeld steeg de factuur voor een Booms gezin met 1412 euro. Voor heel wat mensen is dit een volledig maandinkomen. Het Booms gemeentebestuur mag zich trots op de borst kloppen (sic), want 264 euro wist men extra uit de Boomse beurzen te kloppen.

Ik ben beschaamd dat in mijn gemeente 1€ maaltijden moeten uitgedeeld worden. Gaan we hier terug naar 100 jaar geleden ? De tijd van de armenhuizen waar kansarmen moesten bedelen om een stuk brood?

Nog een persvers verhaal: men raadt de mensen aan om zuinig om te springen met drinkwater.  Dat zou ook het milieu ten goede kunnen komen. Onder dat voorwendsel trok dit bestuur de prijzen op tot het maximum.

Als goede burgers verbruikten de Bomenaren vervolgens minder water, waardoor de inkomsten van drinkwatermaatschappij PIDPA fors daalden (en dus die van de gemeente). En dát kon toch echt niet. Resultaat: uw bestuur stemde opnieuw voor een extra verhoging van dat maximum. Je moet maar durven!

Geachte ‘Burgervader’,

Zij die het meest uw hulp nodig hebben, krijgen vandaag het minst.

Is het niet uw taak om ALLE Bomenaren mee in het bad te trekken? Of hebben we hier in Boom ‘al genoeg sukkelaars’ zoals u in de media uitkraamde enkele jaren geleden. Een kansarm gezin zal in 2018 slechts 30 € als alleenstaande en 50 € als gezin minder aan belasting betalen.

Dat staat in schril contrast met uw beloften en met de echte behoeften van uw burgers.