De directeurs in het basisonderwijs blijven steeds vaker ziek thuis. Tussen 2014 en 2015 nam het ziekteverzuim in deze groep onderwijzend personeel met liefst 23 procent toe. Dat concludeert Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) uit het net gepubliceerde rapport ziekteverzuim 2015. "Het was al onrustwekkend om vast te stellen dat het ziekteverzuim bij het onderwijzend personeel globaal met 10 procent is gestegen in 2015, maar nu blijkt eens te meer dat de directies een bijzonder kwetsbare groep zijn”, zegt Vandenberghe. “De werkdruk wordt simpelweg te groot. Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang.”

Als voormalig directeur van een basisschool weet Steve Vandenberghe als geen ander wat het is om in het onderwijs te staan. Daarom kaart hij de bekommernissen van leraren en directies al aan sinds de eerste dag dat hij in het parlement zit. Al vele jaren komt uit het basisonderwijs de klacht dat de scholen er gebrekkig omkaderd zijn en op te weinig administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning kunnen rekenen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk voor leraren en vooral directeurs, niet zelden met ziekte en zelfs burn outs als gevolg. Dat komt de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend niet ten goede. “Behalve het welzijn en de gezondheid van ons onderwijzend personeel komt ook de kwaliteit van hun werk en uiteindelijk dus ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang.”

Deze signalen komen niet enkel uit het werkveld, maar worden nu ook bevestigd door Vlaamse onderwijsadministratie. In het jaarrapport ‘Ziekteverzuim Vlaams Onderwijspersoneel’ staat te lezen dat het ziekteverzuim bij leerkrachten in het algemeen is toegenomen van gemiddeld 14,89 dagen in 2014 naar gemiddeld 16,35 dagen in 2015. Dat is een toename met liefst 10 procent. Nog erger is het gesteld bij de directeurs in het basisonderwijs. Daar is het ziekteverzuim toegenomen tot gemiddeld 18,18 dagen per jaar, of een toename van 23 procent. Meer dan de helft van de zieke directieleden kampt met psychosociale aandoeningen zoals depressie of burnout.

Steve Vandenberghe vraagt minister Crevits om dringend actie te ondernemen. Bij haar aantreden zei de minister dat ze een absolute prioriteit zou malen van het terugdringen van de regeldrift en administratieve rompslomp in ons onderwijs, wat cruciaal is om de werkdruk van het personeel te verlichten en onze leraren en directeurs dus een meer ontspannen job te geven. Meer nog, bij elke nieuwe besparingsronde argumenteerde Crevits dat de scholen uiteindelijk meer zouden kunnen doen met minder geld, omdat ze de administratieve taken zou weghalen bij de scholen. Met haar Operatie Tarra zou ze de zogenaamde ‘planlast’ in het onderwijs aanpakken, maar concrete beslissingen zijn er nog niet genomen. Op het terrein is er niets veranderd, en de cijfers bewijzen dat het van kwaad naar erger gaat met het ziekteverzuim.

“Hoog tijd dat minister Crevits de daad bij het woord voegt en het onderwijspersoneel meer ademruimte geeft”, zegt Vandenberghe. “Alleen zo kunnen we het aantal ziektedagen en het grote personeelsverloop aanpakken. Uiteindelijk zullen niet alleen de leraren en de directies, maar vooral ook onze kinderen daar wel bij varen.”

Sp.a heeft vorig jaar zelf een ook een actieplan gelanceerd om de lerarenloopbaan meer ontspannen en aantrekkelijker te maken, onder meer door startende leerkrachten beter te begeleiden, directies beter te ondersteunen en oudere personeelsleden de kans te geven hun lesopdracht af te bouwen en hun ervaring door te geven aan jongere collega’s.

Rapport ziekteverzuim: http://www.agodi.be/publicaties-ziekteverzuim-vlaamse-onderwijspersoneel