Projectontwikkelaars die in de toekomst te weinig parkeerplaatsen voorzien en ook geen duurzame mobiliteitsoplossingen voorzien betalen in de toekomst 12.500 euro in plaats van 1.250 euro.

Door de belasting te verhogen wil Mortsel projectontwikkelaars dwingen om hun verantwoordelijkheid wanneer ze bijkomende mobiliteit creëren. In het vorige systeem konden ze tegen een spotprijs een virtuele parkeerplaats afkopen. 

Gezien de grote parkeerdruk in de meeste straten vindt Schepen voor Ruimtelijke Ordening Steve D'Hulster (sp.a) die maatregel niet meer dan logisch: "Wie in Mortsel voor extra wagens zorgt, moet daar zelf maar een oplossing voor bedenken. Ofwel door zelf parkeerplaatsen te voorzien ofwel door alternatieven te voorzien waardoor het project minder wagens aantrekt. Doe je dat niet, dan betaal je voortaan een hogere belasting. "

Wat is het principe?

Een ontwikkelaar die voor bijkomende wagens zorgt in Mortsel, moet ook maar zelf zorgen voor een oplossing. Wie die extra parkeerdruk niet kan vermijden of opvangen in het project, betaalt daar voortaan meer voor.

Wat kan een ontwikkelaar dan doen om de belasting te vermijden?

Dat kan zeker. Ofwel door binnen het project parkeerplaatsen te voorzien die nodig zijn. Ofwel door ervoor te zorgen dat je het project zo weinig mogelijk extra automobiliteit aantrekt. Dat laatste kan door bijkomende inspanningen te doen inzake duurzame mobiliteit (autodelen, fietsen, kiezen voor locatie met directe nabijheid van openbaar vervoer,...), of door te kiezen voor een doelpubliek (ouderen, jonge starters,leefgroepen,...) die minder auto's nodig hebben.

Het afkopen van een parkeerplaats is een laatste redmiddel, wanneer er echt geen andere oplossingen te vinden zijn.

12.500 euro. Is dat wel redelijk?

Wij vinden van wel. Dat is de reële kost van een parkeerplaats.  Het is toch net onredelijk om ontwikkelaars zomaar hun bijkomende auto's te laten afwentelen op het openbaar domein? Ten eerste is de parkeerdruk in Mortsel is nu al erg hoog. Ten tweede betaalden in het oude systeem nu alle Mortselaars mee  

Wordt die factuur doorgespeeld naar toekomstige Mortselaars?

Dat hoeft niet. Als de ontwikkelaar zelf naar oplossingen of alternatieven zoekt, kan hij de belasting perfect vermijden. Feit is dat in het oude systeem de factuur van de extra wagens werd betaald door de stad en de Mortselaars, terwijl de winst van het project terecht kwam bij de ontwikkelaar.  

Wat gebeurt er met die 12.500 euro? 

Als een ontwikkelaar zelf niet voor oplossingen zorgt, dan schuift die het (parkeer)probleem door naar de stad. Als we het dan toch moeten oplossen (door bijkomende cambio, buurtparkings, fietsenstallingen,...) dan hebben we daar extra budget voor nodig. En dat halen we liever bij de ontwikkelaar dan bij de Mortselse belastingbetaler.