“Het akkoord tussen de federale regering en Electrabel over de verlenging van de levensduur van kerncentrales Doel 1 en 2 is een omgekeerde tax shift: De energiefactuur voor de gezinnen en alleenstaanden stijgt, terwijl de taks voor Electrabel daalt”, zeggen Johan Vande Lanotte en Karin Temmerman.

Gisteren hebben de federale regering en Electrabel een akkoord bereikt waardoor de kerncentrales van Doel 1 en 2 nog tien jaar lang kunnen openblijven. “Doel 1 en Doel 2 zijn versleten, onbetrouwbaar en onveilig. Toch laat de regering Electrabel deze kerncentrales langer openhouden. Straf lobbywerk!”, zegt Johan Vande Lanotte.

“Premier Charles Michel gaat met een cadeau voor Electrabel naar Parijs, terwijl hij eindelijk met een klimaatakkoord had moeten gaan”, besluit Karin Temmerman.