Hold up op betaalbare en kwalitatieve publieke diensten - @johncrombez

Minister Homans speelde vandaag een politiek spel op kap van 508 Gentse stadsmedewerkers: poetsvrouwen, leraars,.... Het ging de minister niet over een wettelijk of inhoudelijk punt van discussie, want dan zou minister Homans  gelijkaardige benoemingen in andere steden of gemeenten ook aan de pers hebben gegeven. Dat deed ze niet. Het was een strategische politieke aanval met bijhorende communicatie. Met één stad als symbool: Gent. Met één insinuatie: “cliëntelisme”.

De aanval op onze publieke dienstverlening is al drie jaar aan de gang en gaat om meer dan de functies in de publieke besturen en het al dan niet behouden van een degelijk statuut. Het gaat om veel meer. 

Onze rusthuizen bijvoorbeeld. De publieke investeringen worden gestopt. De financiering van de rusthuizen werd uitgesloten van de taxshift zodat de privésector een groot extra voordeel kreeg van meer dan 100 miljoen euro. Sindsdien is het voor de publieke rusthuizen steeds harder knokken om met minder middelen en personeel, betaalbare en kwalitatieve zorg te leveren.

Het beperkt zich ook niet tot de sociale voorzieningen. De vraag om het politiekorps aan te vullen in periodes dat veiligheid belangrijk is, werd niet beantwoord. Integendeel er worden steeds meer pistes geopperd om veiligheid aan privébedrijven uit te besteden, en het statuut van de politieman verslechtert. Politiemensen hebben de voorbije maanden vooral extra shifts en nachten moeten draaien.

Voor deze rechtse regeringen is het afbouwen van betaalbare, kwalitatieve publieke diensten een deel van het beleid. Daarbij sneuvelt een succesvol model waar ons land de voorbije weken nog voor werd geprezen. Nergens was de herverdeling en de sociale bescherming zo succesvol als bij ons. Nergens was de sociale mobiliteit de voorbije dertig jaar zo sterk als bij ons. Maar sinds een paar jaar vinden heel wat politici – ook van partijen die het de voorbije dertig jaar mee opbouwden – dat het anders moet. Zoals minister Homans het op de radio zei: in Antwerpen wordt een andere filosofie gehanteerd. De trek uw plan- filosofie. En dat is te zien aan de publieke dienstverlening in Antwerpen.  Je kan er  zelfs niet meer rechtstreeks naar het loket om geholpen te worden.

sp.a zal blijven bouwen aan een maatschappij die beschermt en zorgt voor sociale mobiliteit.

sp.a zal blijven bouwen aan een maatschappij die beschermt en zorgt voor sociale mobiliteit. We vinden dat een rijke, welvarende samenleving moet investeren in zorg, onderwijs en cultuur. De mensen die  zich inspannen, moeten  beloond worden met degelijke lonen en bescherming. Niet met interimflexibiliteit. Wij vinden dat de oudere bevolking die hier een leven gewerkt heeft, moet kunnen rekenen op betaalbare en kwaliteitsvolle diensten, en niet met de ene na de andere prijs- en factuurverhoging geconfronteerd worden.

Na drie jaar is het gretig verspreiden van een symbool met bijhorende aanval standaard geworden. Het voeren van strategische symbooldiscussies heeft nog maar zelden gezorgd voor een maatschappij met perspectief van vooruitgang. Het is tijd dat stevige beleidsdiscussies terug hun plaats krijgen in het publieke forum. Er is genoeg afgebroken. Steeds dezelfde mensen hebben genoeg betaald.