“Het is jammer dat de ondersteuning voor het M-decreet zo halsoverkop ingevoerd is”, zegt Caroline Gennez. “Op die manier krijgen kinderen die extra steun kunnen gebruiken die onvoldoende.”

Het M-decreet moest er voor zorgen dat kinderen met een beperking gemakkelijker in een gewone school les kunnen volgen. “Dit vraagt natuurlijk wel extra ondersteuning”, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. “De minister voerde een hervorming door van de ondersteuning en beloofde dat er daardoor meer ondersteuning zou komen voor kinderen én leerkrachten. Dat blijkt echter niet te kloppen. Door de hervorming overhaast in te voeren is er de ondersteuning voor veel kinderen verminderd en is de chaos bovendien compleet.”

Die chaos blijkt heel duidelijk uit een rapport dat de minister van Onderwijs zelf gevraagd heeft. “Uit dat rapport blijkt dat de vraag en het aanbod duidelijk niet goed op elkaar afgestemd zijn”, gaat Gennez verder. “Zowel ouders als leerkrachten en directies vinden dat er nog teveel verwarring heerst. Een leerkracht buitengewoon onderwijs met expertise om blinde kinderen te begeleiden moet bijvoorbeeld plots dove kinderen begeleiden. Dat is te gek om los te lopen en zorgt voor schrijnende toestanden. Bovendien zijn er grote verschillen over hoeveel leerlingen een ondersteuner moet begeleiden. De ene ondersteuner heeft er 9, de andere 2."

Voor Gennez is het duidelijk: "De hervorming is holderdebolder ingevoerd met chaos tot gevolg. Het werd begin juni beslist door de regering en op 1 september moest alles al klaar zijn. Wat natuurlijk niet het geval was. Bovendien lag de focus volledig op structuren en niet op de noden van kinderen. De expertise uit het buitengewone onderwijs moet ingezet worden daar waar de noden zijn. Bovendien weten veel ouders een half schooljaar na de invoering nog altijd niet waar ze correcte informatie kunnen vinden."

"De minister heeft valse verwachtingen geschept. Volgens haar konden we het aantal zorgvragen uitbreiden. Die zijn ook geëxplodeerd van 14 000 naar 22 000. Maar de regering heeft nagelaten om voldoende te investeren. De mensen die het op de werkvloer waar moeten maken zeggen in het rapport: we zijn nu pas de bruggen aan het bouwen waar we eigenlijk al over lopen", besluit Caroline Gennez