Vanochtend een vraag gesteld in commissie aan minister Homans over de invulling die ze wil geven aan haar 'coördinerend ministerschap armoede'.

De minister had tijdens een discussie in de plenaire vergadering zichzelf voorgesteld als 'zogezegd coördinator armoedebestrijding'. Een foute, ongelukkige woordkeuze geeft ze nu zelf toe en vandaag gaf ze - gelukkig maar, en niet meer dan normaal - een toelichting dat ze zal waken over het transversale armoedebeleid en dat ze er zal op toezien dat haar collega's voldoende aandacht besteden aan de armoededimensie in hun beleidsnota's. Volgens haar moet ook elke minister een armoedetoets doen bij de concrete maatregelen die hij/zij voorstelt; een belofte die we van nabij zullen opvolgen en in herinnering brengen, keer op keer, want ook dit is niet meer dan normaal en nodig. Zoals we er ook zullen over waken dat het vlaams actieplan armoedebestrijding, dat de regering moet uitwerken de komende maanden, voldoende inhoud zal bevatten En bijkomend: niet alleen woorden, maar ook daden aub. Verzet tegen de armoede moet een permanente, dagelijkse taak blijven. Volgende discussie: bij de toelichting van de beleidsnota armoede; we kijken er naar uit.