Uit de nieuwe Armoedemonitor blijkt dat één Vlaming op de tien in armoede leeft. “Het is dus duidelijk dat minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans de handdoek in de ring gooit wat betreft de armoededoelstellingen van de Vlaamse regering”, zegt Bart Van Malderen. 

De Vlaamse regering heeft zich in het kader van het Pact 2020 ertoe geëngageerd om het aantal mensen in armoede tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen. Toch blijkt uit de pas verschenen Vlaamse Armoedemonitor 2017 dat de armoede in Vlaanderen niet verminderd is. Nog altijd moeten ongeveer 650.000 Vlamingen - ofwel een op de tien - zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. 

“Dit bewijst nog maar eens dat de Vlaamse regering geen concrete maatregelen neemt om de trendbreuk die na elk verloren jaar scherper zal moeten zijn, te realiseren”, zegt Bart Van Malderen. “Minister Homans lijkt de handdoek in de ring te gooien door in de inleiding te stellen dat de omstandigheden ten opzichte van het Pact 2020 veranderd zijn en dat de doelstellingen niet meer relevant zouden zijn. Het is alsof we onze brandverzekering zouden opgeven omdat er meer branden zijn. Net nu is meer ambitie nodig om structureel te investeren in mensen.”

Uit de Armoedemonitor blijkt bovendien dat niet alleen de armoede niet afneemt, maar ook dat de subjectieve armoede toeneemt. Het aantal mensen dat zelf aangeeft (zeer) moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen, stijgt dus. “Voor het eerst sinds 2012 stijgt dat percentage. Het moment van de bevraging, medio 2015, is het moment waarop de factuurregering prijsstijgingen doorvoerde voor water, elektriciteit, kinderopvang, enzovoort. De Vlaamse regering heeft er dus zelf voor gezorgd dat nog meer mensen in de armoede verzeilen”, besluit Bart Van Malderen.