Het Comité P is klaar met het onderzoek naar de Mechelse politie, waar korpschef Yves Bogaerts informatie zou hebben achtergehouden van een rapport over terrorist Salah Abdeslam. Delen van het onderzoek zijn doorgegeven aan het parket, wat impliceert dat er nog een strafrechtelijk vervolg kan komen.

“Zeer verontrustend”, zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez.  “Eerder deze week vroeg sp.a naar aanleiding van nieuwe berichtgeving in verschillende media dat het politiecollege onder leiding van burgemeester Somers klaarheid zou scheppen op een extra Politieraad. Dat werd geweigerd met het argument dat  eerst het Comité P zijn onderzoek moest afronden. Dat onderzoek is nu afgerond.

“Bovendien hebben een aantal pertinente vragen naar leiding, samenstelling en sfeer in het korps niet enkel met de niet correct verwerkte terreurtip te maken”, aldus Gennez. “We vragen transparantie over de werking en  leiding van het Mechelse korps en gemaakte fouten. We begrijpen niet waarom burgemeester Somers die transparantie niet wil geven. Waarom krijgen we geen antwoorden op onze vragen? En waarom blijft het zo oorverdovend stil bij onze anders zo vlot communicerende burgemeester?”

Daarom herhaalt sp.a Mechelen-Willebroek de vraag om de Politieraad samen te roepen. Ze rekent daarbij op steun van CD&V en N-VA die al eerder hun bezorgdheid over racisme binnen het korps lieten blijken. Bovendien is ook een extern onderzoek over de werking van de Mechelse politie en de bestuurlijke aansturing een noodzaak.

“In de huidige omstandigheden, voor de sereniteit en de werking van het korps, is het beter om de korpsleiding minstens te schorsen. In deze omstandigheden kan hij niet vol vertrouwen blijven functioneren. Het is tijd dat burgemeester Somers zijn verantwoordelijkheid als hoofd van de politie opneemt. In het belang van de goede werking van de Mechelse politie en de veiligheid van al onze inwoners”, besluiten Caroline Gennez en Marc De Laet. 

sp.a zal het Mechelse dossier ook in de federale terreurcommissie bovenaan op de agenda plaatsen.