Vlaamse Parlementsleden Ingrid Lieten en Joris Vandenbroucke zullen al zeker sp.a vertegenwoordigen donderdag in de speciaal bijeengeroepen commissie. Daar zullen Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Financiën Annemie Turtelboom uitleg geven over de financiële toestand van de Vlaamse overheid. Parlementsvoorzitter Jan Peumans roept hen terug uit vakantie om klaarheid te scheppen na de onheilspellende berichten van de laatste dagen, na de vele bezorgde reacties. Lieten is tevreden dat Peumans inging op het verzoek van sp.a en Groen. “De onrust werd elke dag groter. En terecht. Het regent elke dag verontwaardigde reacties: verenigingen, de cultuursector, het onderwijs, welzijn, kinderopvang, het middenveld en vakbonden,… noem maar op. Het is hoog tijd dat de regering klaarheid schept en de cijfers op tafel legt. Want zo kon het niet meer verder. Ik hoop dat de regering donderdag eindelijk zegt wat ze precies van plan is. En dat ze een antwoord biedt op de vele bezorgde vragen van verenigingen, studenten, gezinnen, culturele organisaties en welzijnswerkers. Want afgaande op wat elke dag in de pers verschijnt, krijgen die nu de ene factuur na de andere voorgeschoteld. Het houdt maar niet op.” “Ik wil de parlementsvoorzitter daarom bedanken. Hij heeft de ernst van de situatie ingezien en onze oproep beantwoord”, besluit Ingrid Lieten.