Zowel het dodelijk ongeval van 7 november op de Haachtsesteenweg als het ongeval met vluchtmisdrijf van deze week zijn een vreselijke herinnering aan het onverantwoorde en gevaarlijke rijgedrag van sommige bestuurders in onze stad. Hoog tijd om volop in te zetten op verkeersveiligheid, dat vinden ook gemeenteraadslid in Schaarbeek Bernadette Vriamont en Brussels parlementslid Hannelore Goeman (beiden sp.a). 

Jarenlang daalde het aantal ongevallen en slachtoffers in Brussel, dit jaar is dat helaas niet het geval. Waar dat er vorig jaar 11 doden vielen in het Brusselse verkeer zijn er dat dit jaar al 15. In de Schaarbeekse gemeenteraad stelde gemeenteraadslid Bernadette Vriamont gisteren voor om een ‘Actieplan Verkeersveiligheid’ op te stellen:

“Tijdens onze huisbezoeken blijkt hoeveel Schaarbekenaars wakker liggen van de verkeersveiligheid in hun straat, niet alleen op de Haachtsesteenweg of de Jerusalemstraat maar ook bijvoorbeeld in de Clayslaan of Wijnheuvelenstraat. Het aanpakken van onverantwoord rijgedrag is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is vijf na twaalf, verkeersveiligheid moet een prioriteit worden voor de lokale politie. Er is nood aan doorgedreven controle en bestraffing. De 100.000 euro die de meerderheid gisteren vrijmaakte is too little and too late.”

sp.a Schaarbeek pleit voor een totaalaanpak, concreet stelt sp.a volgende maatregelen voor:

  •  Meer agenten op straat, zowel overdag als ’s nachts
  • Efficiënte controles op snelheid, dronkenschap, gevaarlijk parkeren, door het rood en oranje rijden en het niet respecteren van zebrapaden en fietspaden;
  • Snelheidsremmende maatregelen zoals versmallingen, verkeersdrempels
  • Het weren van doorgaand verkeer uit woonwijken

Brussels Parlementslid Hannelore Goeman wil dat ook het gewest maatregelen neemt: 

“We moeten de stijging van het aantal verkeersdoden absoluut ombuigen. Bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets wil 1,2 miljoen euro bijkomende middelen aan de politie geven, voor mij moeten deze integraal gaan naar bijkomende controles op alcohol en overdreven snelheid.”

Goeman steunt de staatssecretaris in haar voornemen om de boetes in Brussel centraal te innen. Ze wil echter nog een stap verder gaan: 

“Straatracers worden momenteel onvoldoende gestraft. Ik vind dat hun auto meteen in beslag moet kunnen worden genomen”.