Schooldirecteurs van basisscholen zitten elk jaar bijna vier weken ziek thuis. Tussen 2014 en 2015 nam het ziekteverzuim in deze groep onderwijzend personeel met liefst 23 procent toe. “De werkdruk wordt simpelweg te groot. Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang”, zegt Steve Vandenberghe.

Als voormalig directeur van een basisschool weet Steve Vandenberghe als geen ander wat het is om in het onderwijs te staan. Daarom kaart hij de bekommernissen van leraren en directies al aan sinds de eerste dag dat hij in het parlement zit. "Een leerkracht in het lager onderwijs meldde zich in 2015 gemiddeld 16,35 dagen ziek. In 2014 was dat nog 14,89 dagen. Dat is een toename met liefst 10 procent. Nog erger is het gesteld bij de directeurs in het basisonderwijs. Daar is het ziekteverzuim toegenomen tot gemiddeld 18,18 dagen per jaar, of een toename van 23 procent. Meer dan de helft van de zieke directieleden kampt met psychosociale aandoeningen zoals depressie of burnout", aldus Steve Vandenberghe.

Steve Vandenberghe vraagt minister Crevits om dringend actie te ondernemen. “Hoog tijd dat minister Crevits de daad bij het woord voegt en het onderwijspersoneel meer ademruimte geeft”, zegt Steve Vandenberghe. “Alleen zo kunnen we het aantal ziektedagen en het grote personeelsverloop aanpakken. Uiteindelijk zullen niet alleen de leraren en de directies, maar vooral ook onze kinderen daar wel bij varen.”

sp.a heeft vorig jaar zelf een ook een actieplan gelanceerd om de lerarenloopbaan meer ontspannen en aantrekkelijker te maken, onder meer door startende leerkrachten beter te begeleiden, directies beter te ondersteunen en oudere personeelsleden de kans te geven hun lesopdracht af te bouwen en hun ervaring door te geven aan jongere collega’s.