Een grondige hervorming van het ziekenhuislandschap, daar broedt minister De Block op. En die hervorming is nodig. Daar is iedereen het over eens. “Maar waar de minister naartoe wil met haar hervorming is verre van duidelijk. Wat we wel weten is dat de hervorming een besparingsoefening wordt”, zegt Monica De Coninck. Zo moeten de ziekenhuizen volgend jaar opnieuw 100 miljoen inleveren. “En dat terwijl héél de sector waarschuwt dat dit nefast is voor de slaagkansen van de hervorming. Het is de patiënt die de factuur gepresenteerd zal krijgen”, zegt De Coninck.

“Over het doorschuiven van de ziekenhuisfactuur naar de patiënt rept de minister met geen woord”, hekelt Monica De Coninck. “De Block wil nog steeds niet weten van het afschaffen van de ereloonsupplementen voor artsen en dat terwijl deze jaar na jaar blijven stijgen.” Uit cijfers van de Socialistische Mutualiteiten bleek dat de ziekenhuissupplementen de afgelopen twee jaar met 7% zijn gestegen. Zo betaalt een patiënt in een éénpersoonskamer gemiddeld 1.104 euro uit eigen zak.

Minister De Block verbiedt de ziekenhuizen nu om nog wijzigingen aan te brengen aan het aantal en het type bedden dat zij hebben. Dit om te vermijden dat zij nu nog wijzigingen doorvoeren die geld kunnen kosten en die tegen de richting van de nog uit te werken hervorming ingaan. “Ook voor de patiënt is er nood aan zogenaamde bewarende maatregelen”, vindt Monica De Coninck. “De minister moet de ziekenhuizen verbieden om de factuur voor de patiënten nog verder te laten stijgen en ook het verzorgend personeel mag niet worden afgebouwd. Anders is het de patiënt die de factuur betaalt.”

sp.a is voorstander om de ereloonsupplementen volledig af te schaffen. Dat voorstel werd al verschillende keren door de meerderheid weggestemd. sp.a zal nu een voorstel indienen om ziekenhuizen te verbieden hun supplementen nog verder te verhogen of te besparen op het personeel. “De patiënt mag niet opdraaien voor de chaotische hervorming van Maggie De Block”, besluiten Monica De Coninck en Karin Jiroflée.