Ik pleit al jaren voor een gecoördineerde en structurele aanpak rond cyberpesten in Vlaanderen die het probleem bij de wortels aanpakt. Concreet gaat het over de oprichting van een onafhankelijk, multidisciplinair kenniscentrum waar alle beschikbare kennis en tools worden gebundeld en verspreid. Vandeurzen denkt dat hij voldoende doet, maar experts en cijfers zeggen spreken dat tegen: maar liefst 48% van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten, zo toont het onderzoek van de UGent dat gisteren werd gepresenteerd en dat vandaag - terecht - ruime media-aandacht krijgt.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat, het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, verschillende Vlaamse scholen en experten trokken al eerder aan de alarmbel. Ze zijn unaniem: het is hoog tijd dat een Vlaams kenniscentrum (cyber)pesten wordt opgericht. Ook het recente rapport (what do you think?) van UNICEF België laat blijken dat de meest kwetsbare kinderen oproepen tot een einde aan de pestepidemie. Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan?

Blijkbaar nog veel, want hoewel ik reeds verschillende concrete voorstellen deed in het Vlaams Parlement, waaronder twee voorstellen van resoluties die een gecoördineerde en structurele aanpak van (cyber)pesten onder kinderen, jongeren en volwassenen beogen, werden deze telkens zonder meer weggestemd. Tijdens de discussie in de Commissie Welzijn vorige week kreeg ik van de Vlaamse meerderheidspartijen te horen "dat er al genoeg gedaan werd" en "dat de huidige aanpak zijn vruchten afwerpt". Men was zelfs niet bereid om experten uit het veld over deze materie te horen. Je kan deze discussie hier herbekijken of nalezen.

Onbegrijpelijk. Ik roep de Vlaamse regering nogmaals op om gevolg te geven aan de vele vragen vanuit de samenleving en dringend werk te maken van een onafhankelijk multidisciplinair kenniscentrum (cyber)pesten dat dat alle beschikbare knowhow en tools bundelt en ontsluit, en dat scholen en middenveldorganisaties ondersteunt in de aanpak van pesten.