“Ik heb mijn administratie gevraagd de opties opnieuw te bekijken." Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een vraag van Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke om andere opties te bekijken dan de afschaffing van tram 22 om de nieuwe Albatrostrams te kunnen stallen.

Joris, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, is opgetogen over dit antwoord. “Ik wil niet te vroeg victorie kraaien, maar het antwoord van de minister laat de deur voor het voortbestaan van tram 22 op een kier. De Lijn hield altijd vol dat er geen andere optie is dan het afschaffen van tram 22 om de nieuwe Albatrostrams te kunnen stallen. De minister geeft nu de opdracht om andere opties te bekijken.”

Vandenbroucke rekent erop dat een andere oplossing gevonden wordt. “Tram 22 is belangrijk voor de buurt. Uit tellingen blijkt dat maar liefst 517 mensen per dag opstappen aan de haltes Pirennelaan en Braemkasteel. Je kan die toch niet allemaal in de kou laten staan? Het stadsbestuur zet met het Mobiliteitsplan volop in op duurzame mobiliteit om de files en de luchtvervuiling aan te pakken. Het zou dan ook waanzin zijn als de Vlaamse overheid tegelijkertijd zou toestaan dat een veel gebruikte tramlijn wordt afgeschaft.”