Nu ook de VN voor het eerst officieel spreekt van hongersnood in Somalië en bij uitbreiding de hele Hoorn van Afrika, roept sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen de federale regering op om extra middelen vrij te maken voor dringende voedselhulp. "Ook  individuele burgers kunnen hun hart en portemonnee openen om de dringende nood in de Hoorn van Afrika aan te pakken. Meer dan 10 miljoen mensen, waarvan 500.000 kinderen, hebben voor hun overleving dringend hulp nodig. Vakantie of geen vakantie, de Hoorn van Afrika verdient dezelfde solidariteit als Japan en Haïti",  aldus Van der Maelen.

In de Hoorn van Afrika speelt zich de ergste voedselcrisis in de laatste 60 jaar af. Er zijn al duizenden mensen door voedsel- en waterschaarste overleden. Hulpverleners getuigen dat dagelijks meer dan honderd kinderen de noodsituatie niet overleven en dat honderdduizenden kinderlevens op het spel staan. Ze moeten nog een half jaar wachten op een oogst die door de droogte waarschijnlijk zal mislukken.

Waarschuwingssystemen voorspelden een jaar geleden dat acute voedselschaarste in de maak was. Helaas hebben beleidsmakers, inclusief donoren, te weinig preventieve maatregelen getroffen. "Toch is dit geen tijd voor cynisme. Voedselhulp redt mensenlevens. Zowel de regering als burgers kunnen hierbij helpen.", aldus de sp.a-er.

"We moeten kritisch blijven en toegeven dat niet enkel de langdurige extreme droogte aan de oorzaak ligt van deze hongersnood. Somalië geldt al 20 jaar als schoolvoorbeeld van een ‘failed state'. En dat de al-Shabaab Islamisten de Westerse NGO's nu terug in het land willen toelaten onder hun voorwaarden, moet ons ook waakzaam houden. Dat mag ons echter niet doen verglijden in cynisme. De gewone burgers in Somalië, maar ook in naburige landen als Ethiopië, Kenia en Djibouti verdienen minstens dezelfde solidariteit als Japanners en Haitianen", aldus Van der Maelen.

Daarom roept Van der Maelen in eerste instantie de federale regering op om dringend extra noodmiddelen vrij te maken. De Ministerraad bespreekt eerstdaags een voorstel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel om 4 miljoen euro toe te kennen. Vraag is of dat zal volstaan. "Als je weet dat we nog ver staan van de nodige 1,6 miljard dollar om alle slachtoffers te bereiken, dan is minstens dezelfde solidariteit nodig die België voor Japan en Haïti getoond hebben. Belgen hoeven niet op de regering te wachten en kunnen met vermelding ‘droogte Afrika' nu hun bijdrages storten op de rekeningnummers van fos - socialistische solidariteit (000-0000074-74).