De bouw van de sociale woningen op het Hoornplein gaat met rasse schreden vooruit. Het plein zelf, dat Leuvenaars kennen als het basketbalpleintje of het Conscienceplein, is momenteel nog werfzone, maar daar komt verandering in.

“Eens de sociale woningen klaar zijn, starten we met de heraanleg van het hele plein en de aanliggende straten”, zegt schepen van Openbare werken Dirk Robbeets. “Het ontwerp van het nieuwe plein en ook de straten is op verschillende infomomenten met de buurt besproken en aangepast aan hun bedenkingen. Het Hoornplein is één van de weinige pleinen in stadswijk Het Nieuw Kwartier, daarom was de mening van de buurt heel belangrijk.”

Ook ondergronds zal het plein en de omliggende straten vernieuwd worden, met een gescheiden rioleringsstelsel. De huidige glasbollen verdwijnen eveneens onder de grond.

Sport en spel

De grote nieuwkomer op het plein is een speeltuin, op de plek waar de vroegere meisjesschool haar speelplaats had. “Dat wordt dus opnieuw een speelomgeving voor kinderen, met voldoende groen”, zegt Robbeets. “De monumentale boom op de hoek van de Weldadigheidsstraat blijft staan, net zoals de drie andere grote bomen op het plein.”

Het Hoornplein heeft al jaar en dag een veel gebruikt basketbalplein. “En dat blijft zo”, zegt Robbeets. “Het basketveld wordt opnieuw aangelegd, met een rubberen ondergrond voor beter spelplezier. Rond het veld komen grote trappen, die als tribunes gebruikt kunnen worden.”

Brede voetpaden en fietsdoorsteek

De voetpaden rond het plein en in de aanliggende straten (Frans Nensstraat, Weldadigheidsstraat, Hendrik Consciencestraat) worden vernieuwd en verbreed. “En op verschillende plekken voorzien we extra bomen.” Ook parkeerplekken zijn voorzien in het ontwerp, op vraag van de buurt.

Fietsers reden vroeger al dwars over het plein om van de Vesaliusstraat naar de Constantin Meunier straat te rijden of omgekeerd. “Die fietsdoorsteek verbeteren we, door een breed pad aan te leggen zodat fietsers en voetgangers zonder drempels en oneffenheden door kunnen”, aldus Robbeets. Op het plein zelf komen ook fietsstallingen.

De stad verwacht tegen eind 2017 met de werken te kunnen starten.