Op de gemeenteraad van februari heeft onze sp.a fractie de suggestie gedaan om de bevolking via een voorlichtingsmoment te informeren wat ons nog allemaal te wachten staat tijdens de grote werken van en rond het Oosterweel project.


Om het initiatief niet over te laten aan een politieke fractie werd op maandag 26 maart in ’t Waaigat te Burcht dit infomoment gegeven.


Blijkbaar was de interesse voor dit infomoment toch een beetje onderschat. Er was geen enkele zitplaats meer vrij, veel mensen hebben gedurende gans de avond de uiteenzetting “staand” moeten aanhoren. De voorbereiding had beter gekund. Desnoods het infomoment spreiden over verschillende avonden. Het mag toch niet verbazen dat rond deze problematiek veel mensen met vragen zitten en die dan ook beantwoord willen zien.


Vanuit de “aannemer” hebben we een duidelijk beeld gekregen van wat we nog allemaal mogen verwachten. Hoe worden de werken aangepakt. Waar en hoe worden tijdelijke maatregelen genomen en alvast de belofte dat dit alles niet zonder de nodige problemen en verstoringen op allerlei vlak gedurende zeker 5 jaar zal plaatsvinden.

Wat de milieu maatregelen en tegemoetkomingen betreft werden we ingelicht door een internationale werkgroep onder leiding van “Omgeving”. Vooral de geluidsbeperking moet hier het resultaat van worden. Er is door deze werkgroep ook gezocht naar de maximalisatie van de fiets en natuurverbindingen in dit 7 ha groot natuurgebied. 


We weten nu officieel waar we ons de komende jaren aan mogen verwachten. Sommige zaken en oplossingen werden nogal rooskleuring voorgesteld. We blijven ons positief opstellen om in de (verre ?) toekomst toch een leefbare en “mobiel” gunstige gemeente te krijgen. 

Vanuit ervaring weten we dat we één en ander met de nodige “korrel zout” moeten nemen, als kleine gemeenschap moeten we de voordelen altijd afdwingen van de stad. Laat ons niet vergeten dat onze hoop op een beter en gezonder leefmilieu door actiegroepen die overstag zijn gegaan de kop zijn ingedrukt. We zijn “’t Stad” niet hé !!    


  

Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider