Gepensioneerde LO leerkracht Paul Van den Bosch gaat aan de slag op kabinet Crevits

Minister Crevits kondigde aan dat gepensioneerd LO leerkracht Paul Van Den Bosch voor 1 dag per week is aangesteld op haar kabinet. Van Den Bosch is verantwoordelijk voor het opstellen van een actieplan dat voldoende beweging en gezonde voeding op school garandeert. Dit plan moet eind dit jaar klaar zijn.

Ik kan alleen maar blij zijn met deze actie. Gezien de recente cijfers waaruit blijkt dat 88.000 jongeren aan overgewicht lijden en meer dan de helft van hun dag al zittend doorbrengen. CLB's meldden ook dat in BSO-scholen het aantal jongeren met overgewicht oploopt tot 27%. Afkomst speelt hierin een rol. Kinderen en jongeren uit kansarme milieus krijgen sneller te kampen met slechte voedingspatronen en dus ook overgewicht. De campagnes geraken vaak ook niet tot bij deze jongeren!
Een actieplan is dus goed en broodnodig,  maar dat gaat zich ook moeten vertalen in harde resultaatsverbintenissen.

De actie ‘Sport beweegt je school’ (vanuit Agentschap Sport Vlaanderen en Stichting Vlaamse Schoolsport) loopt bijvoorbeeld al  voor het 3e jaar op rij met de bedoeling een kwalitatief beweeg- en sportbeleid op scholen te stimuleren. Slechts 6 op de 10 scholen werden vorig jaar bereikt. Scholen noemen de actie ‘te administratief en te conceptueel ‘. Er zal dus méér moeten gebeuren dan een website, folder of nieuwsbrief om ‘Sport beweegt je school’ te promoten.
Wat het sportaanbod buiten de schooluren betreft worden via Sportsnack en Sport-Na-Schoolpas respectievelijk 5000 en 10.000 leerlingen bereikt , een fractie van de 88.000 met overgewicht.
Oorzaak? Leerlingen vinden het aanbod niet aantrekkelijk genoeg en hun stem wordt onvoldoende gehoord in de organisatie ervan.

We weten dus wat ons te doen staat: duidelijke doelstellingen formuleren in de eindtermen én grotere zeggenschap geven aan de jongeren zelf voor sport en beweging op school.