Compensatie werkzaamheden ’t Zand

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft beslist dat de horecazaken op ’t Zand en de Vrijdagmarkt minder terrastaks moeten betalen als compensatie voor de hinder en ongemakken die de uitbaters ondervinden door de heraanleg van het nieuwe ’t Zand.

Als compensatiemaatregel kozen we ervoor om het tarief van het winterterras toe te passen voor de horecazaken kant ’t Zand vanaf 1 mei 2017 tot en met 15 juli 2018. Voor de horecazaken kant Vrijdagmarkt geldt het wintertarief voor de periode vanaf 1 mei 2017 tot en met 3 september 2017. Vanaf 4 september 2017 tot en met 22 december 2017 werd de vergunning ingetrokken en wordt er dus geen taks aangerekend. Vanaf 23 december 2017 tot en met 15 juli 2018 geldt opnieuw het tarief voor winterterrassen. Voor de stadskas betekent dit enerzijds een daling van de inkomsten, maar anderzijds genieten de uitbaters van een belastingvermindering van ongeveer 80%.


Ondanks alle inspanningen om dit te beperken, is het onvermijdelijk dat werkzaamheden van dergelijke omvang hinder veroorzaken. Deze compensatie is dan ook een financiële tegemoetkoming van het Stadsbestuur aan de horecazaken. Wanneer volgende zomer de werkzaamheden achter de rug zullen zijn en het plein in volle glorie zal schitteren, zullen alle handelaars en horecazaken hiervan de vruchten kunnen plukken.