“Het zijn vooral de steeds hogere ereloonsupplementen in eenpersoonskamers - door uitblijven van een moderne ziekenhuisfinanciering - die de prijs opdrijven.”, stelt Monica De Coninck vast. “Minister De Block lijkt stil te staan, ondertussen worden de kosten doorgeschoven naar de patiënt. Dat is onaanvaardbaar”, vindt de Coninck. Zij legt vandaag via een amendement op de Programmawet een volledig verbod op ereloonsupplementen ter stemming voor in de Kamer.

Door het herinvoeren van een genereus medisch indexmechanisme zal een deel van de hospitalisatieverzekeringen vanaf volgend jaar tot 6% duurder worden. Dit terwijl uit de meest recente cijfers van Assuralia blijkt dat verzekeraars van die premies slechts 67,3% moeten uitkeren, de rest gaat op in administratie, publiciteit en winst. Ter vergelijking: in de ’overheadkosten’ van de publieke ziekteverzekering (via het Riziv en mutualiteiten) gaat er slechts 4 à 5% op aan administratie. “Dat verzekeraars premies verhogen terwijl er bijna een derde van de opbrengst niet naar de gezondheidszorg gaat, is volstrekt onaanvaardbaar”, vindt Monica De Coninck.

“Bovendien is een algemene verhoging ongepast, vandaag kunnen verzekeraars al een premieverhoging aanvragen als ze effectief kunnen bewijzen dat hun kosten stijgen. Slechts twee verzekeraars hebben dit de voorbije jaren gedaan”, weet Monica De Coninck.

“Maar naast het feit dat ze enorm duur en niet solidair zijn, zouden private verzekeringen overbodig moeten zijn”, vindt Monica De Coninck. “Jaarlijks gaat er bijna 400 miljoen op aan winst en overheadkosten, de verplichte verzekering (via Riziv en mutualiteiten) is veel efficiënter”.

Monica De Coninck ziet bovendien weinig meerwaarde in de private verzekeringen. “Zulke verzekeringen dekken vooral de gaten, die door de het verplichte besparingsregime, in de publieke sector vallen”. “De besparingsdrang creëert een perfide neerwaartse spiraal waarvan –nu blijkt- uiteindelijk de patiënt de dupe blijkt”.

Monica De Coninck wil Minister De Block aanporren om sneller werk te maken van een nieuwe ziekenhuisfinanciering waarbij de ereloonsupplementen volledig verdwijnen. Door vandaag een verbod ter stemming te brengen in de Kamer, hoopt De Coninck de minister wakker te schudden.