”In november hebben de Ford-werknemers getekend voor regels die intussen veranderd zijn”, zegt Meryame Kitir in het Belang van Limburg. ”Ze worden ontslagen op 1 januari 2015, wat betekent dat ze onder de nieuwe regels vallen. En die zeggen dat iedereen beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij je al vóór 1 januari met brugpensioen bent of al 60 jaar bent.”

De gewezen Ford-arbeidster vindt het onrechtvaardig dat de nieuwe regering zo eerder gemaakte afspraken op de helling zet. ”De Ford-arbeiders die ouder zijn dan 58 jaar of een loopbaan hebben van 38 jaar, konden in november nog kiezen. Ze konden ofwel eerst naar een tewerkstellingscel gaan en kregen een vergoeding die overeenkomt met zes maanden loon. Ofwel stapten ze rechtstreeks over naar SWT (systeem van brugpensioen) en kregen ze een korte opzegtermijn. Veel mensen hebben gekozen voor dat systeem en dachten dat ze ook niet meer beschikbaar moesten zijn voor de arbeidsmarkt. Maar nu blijkt dus dat wie voor 1 januari geen 60 jaar is, toch beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt tot zijn 65ste.”

Volgens Kitir had de nieuwe regering op zijn minst eerst kunnen overleggen met de Ford-werknemers voor ze de afspraken eenzijdig verbrak. “De bevoegde minister Peeters, die voordien altijd gezegd had een oplossing te willen zoeken voor de Ford-werknemers, heeft zijn plan eerst laten goedkeuren door de ministerraad en is dan pas uitleg gaan geven aan de RVA. Normaal gezien overleg je eerst en ga je daarna naar de ministerraad. Maar blijkbaar vindt de nieuwe regering sociaal overleg overbodig”, besluit Kitir.