Uit een rapport van SOS schulden op school blijkt dat steeds meer ouders gebukt gaan onder loodzware schoolfacturen die ze niet kunnen betalen. Caroline Gennez kent die problematiek helaas maar al te goed. Daarom heeft ze vijf concrete voorstellen uitgewerkt. Te beginnen met een verbod op incassobureaus op scholen.

Uit een proefproject van SOS Schulden op School blijkt nog maar eens dat de impact van hoge schoolfacturen niet te onderschatten valt. Het rapport zit op dezelfde lijn als de getuigenissen die de KAJ vorig jaar verzamelde.

“We kunnen niet aanvaarden dat een schoolfactuur een financiële of mentale last zou vormen voor de ouders”, zegt Caroline Gennez. “Bovendien bereiken ons steeds meer verhalen van scholen die de schoolfactuur gebruiken om bepaalde leerlingen weg te houden van hun school. Zo is er een school in het Antwerpse waar aan ouders een “vrijwillige maandelijkse bijdrage” wordt gevraagd. Op deze manier wordt het signaal aan minder kapitaalkrachtige ouders gegeven dat deze school misschien niets voor hen is. Dergelijke situaties zijn voor sp.a onaanvaardbaar. We aanvaarden niet dat er in Vlaanderen duurdere en goedkopere scholen bestaan en dat dit de studiekeuze van jongeren zou bepalen.”

Om dat mogelijk te maken, heeft ze vijf concrete voorstellen uitgewerkt. “Eerst en vooral pleiten we voor een verbod op incassobureaus. Ongeveer één op vier scholen schakelt momenteel een incassobureau in. De werkwijze van deze incassobureaus en vooral de impact die dit heeft op ouders en kinderen, staat haaks op de vertrouwensrelatie die essentieel is tussen ouders, kind en school om tot een zorgzame en betrokken leer- en leefomgeving te komen. Het proefproject dat de minister lanceerde om scholen te overtuigen via MyTrusto tot een meer menswaardige inning te komen, is lovenswaardig maar hangt volledig af van de goodwill van scholen. Dit project bereikt vandaag slechts een tiental scholen over geheel Vlaanderen.”

“Hoewel we alle begrip hebben voor de impact die onbetaalde schoolfacturen ook hebben op de werking van een school, mag een school nooit haar heil zoeken in het inschakelen van incassobureaus. sp.a legt daarom een verbod neer voor alle scholen voor het gebruiken van incassobureaus voor de inning van onbetaalde schoolfacturen.”

Daarnaast stelt Gennez nog voor om schoolmateriaal te lenen in plaats van te kopen, om de schoolfactuur verplicht transparant te maken, om de schoolfactuur verplicht te spreiden en om een maximumfactuur in het secundair onderwijs in te voeren.

Meer informatie over de vijf concrete voorstellen vindt u in de bijlage.