vijftig tinten bruin

Wie zijn huid vijftig tinten bruiner wil krijgen kan dat versneld door onder de zonnebank te gaan in zonnebankcentra, schoonheidssalons en soms ook in kapperszaken, fitnesscentra of (gemeentelijke) zwemcomplexen die naast bubbelbaden ook zonnebanken aanbieden in een wellness-aanbod.

Kunstmatige UV-straling is bewezen kankerverwekkend, zeker bij mensen met een gevoelig huidtype en bij jongeren. In 2002 kwamen er daarom al regels waarbij gebruikers duidelijk moest worden gewezen op gezondheidsrisico’s en waarbij -18-jarigen niet langer onder de zonnebank mochten. Eigenlijk kwam er een periode van meer dan tien jaar waarbij de overheid rekende op het zelfregulerend karakter van de zonnebanksector. De WHO en organisaties die strijden tegen kanker wijzen er al lang op dat bruinen onder de zonnebank even schadelijk is als tabak en asbest. Dat stemt toch tot nadenken en doet Detiège en Jiroflée, die niet meteen een totaalverbod van commerciële zonnebankcentra zoals in Brazilië of Australië, maar toch minstens de sluiting van de centra die blijvend in overtreding zijn en dus een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid.

21% van de Belgen gebruikte de zonnebank in 2013; daarvan gaat 13% meer dan 5 keer onder de blauwe lampen. Na controle van de FOD Economie bleken amper 7% in orde met de regelgeving. Het toelaten van minderjarigen en een gebrek aan toezicht op en registratie van de blootstellingstijden bleek een veel voorkomende inbreuk. Liefst 12% van de zonnebanken bleken ook intenser te te stralen dan de wettelijk toegelaten 0,3W/m². Het aantal controles gaat de voorbije jaren bovendien in dalende lijn wegens te weinig ambtenaren om de controles uit te voeren. In 2012 waren er bij de naar schatting 4000 zonnebankcentra 134 controles, in 2013 werd nog 94 keer gecontroleerd en vorig jaar zakte dat aantal naar 58 controles. Je zou daar bijna uit concluderen dat de controles worden afgebouwd. Dit kan niet meer voor Detiège en Jiroflée die ijveren voor meer controles, meer daadwerkelijke sluitingen van centra die blijvend in de fout gaan én bewustmakingscampagnes rond het gevaar van zonnebanken. Daar ligt een belangrijke taak voor de overheden die zich bezighouden met gezondheidspreventie en –promotie. En voor wie zijn of haar huid toch graag enkele tinten bruiner wil: er zijn gezondere alternatieven zoals zelfbruiners en spray-machines in schoonheidssalons.