Het Huis van de Bruggeling zal een onderkomen vinden aan het station, kant centrum. Dit onder meer in de ruimte waar voorheen Mediamarkt gehuisvest was. Het college van burgemeester en schepenen nam op 31 augustus 2015 een beslissing over de locatie waar het stadskantoor, of beter het Huis van de Bruggeling, gerealiseerd zal worden.

Het Huis van de Bruggeling zal een onderkomen vinden aan het Station, kant centrum. Dit onder meer in de ruimte waar voorheen Mediamarkt gehuisvest was. Door de verhuis van Mediamarkt kwamen er een aantal ruimtes vrij met een totale vloeroppervlakte van 4.791 m². Deze ruimtes zijn in handen van projectontwikkelaar Group GL die van plan was om deze als kantoorruimtes in te richten.

Na onderhandelingen werd een akkoord bereikt voor een periode van 20 jaar waarbij Stad Brugge een huurbedrag zal betalen voor de kantoorruimtes, die plaats zullen bieden aan een 200-tal stadsmedewerkers. Daarenboven zal de Stad ook de leegstaande winkelruimte (460m²) vlak aan het stationsplein, huren en inrichten als deel van het Huis van de Bruggeling.

Centraal en goed bereikbaar

Het Huis van de Bruggeling wordt de plaats waar de Stad haar dienstverlening zal aanbieden en waar alle stadsbalies gecentraliseerd zullen worden (bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … ). De locatie, dicht bij het centrum, is immers uitstekend bereikbaar via openbaar vervoer, auto (met parkeergelegenheid) en fiets en heeft een grote uitstraling. Eén centrale en maximaal toegankelijke locatie voor alle loketten betekent voor de Bruggeling een grote besparing van tijd en dus een best mogelijke service.

In een volgende fase wordt ook de dienstverlening in de rand bekeken, volgens dezelfde principes van klantgerichte dienstverlening.

Uitwerking

De huurovereenkomst wordt in september ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De komende maanden gaat de Stad aan de slag om deze beslissing uit te voeren. De bedoeling is om alles in de loop van de tweede helft van 2016 rond te hebben. Deel van de financiële oefening is om ook over te gaan tot de verkoop van enkele stadsgebouwen. Onder meer de gebouwen in de Braambergstraat, Oostmeers, Vlamingdam en Riddersstraat zullen van de hand gedaan worden.