Het stadsbestuur besloot om het Oud Postgebouw aan het Douaneplein ter beschikking te stellen voor de opleiding bekister in het kader van het bouwtroefproject.

De VDAB kan voortaan gebruik maken van deze lokalen. Schepen van sociale economie Caroline Gennez wil het gebouw permanent ter beschikking stellen voor opleidingsprojecten en sociale tewerkstelling. Het voormalig postgebouw zal daarom herbestemd worden als ‘Huis van de Sociale Economie’.

[image]
Het project ‘bouwtroef’ probeert laaggeschoolde jonge werkzoekenden die geen opleiding in de bouwsector hebben te motiveren voor een job in de bouw. Het project is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VDAB en het Fonds voor Vakopleiding Bouw (FVB). De stad ondersteunt het project ook met 19.400 euro voor de personeelsinzet van de FVB. Aansluitend organiseert de VDAB, naast hun regulier opleidingsaanbod, korte opleidingen in functie van vacatures die via het FVB verkregen worden. Het FVB zorgt voor stageplaatsen en voor tewerkstellingen na de opleiding.
Bekister is één van de bouwberoepen waarvoor veel vacatures zijn en in onze regio geen opleiding gegeven wordt. De VDAB heeft hiervoor niet voldoende ruimte voorhanden. De nieuwe opleiding is bedoeld voor werkzoekenden die moeilijk Nederlands spreken. De deelnemers krijgen in de voormiddag technische opleiding in het Oud Postgebouw, in de namiddag volgen zij Nederlandse les in het VDAB competentiecentrum aan de Brusselsesteenweg. Het Oud Postgebouw voldoet aan alle voorwaarden: licht, water, electriciteit, kleedruimte, refter- en opslagruimte.

“De opleiding van bekister is een belangrijke meerwaarde in het aanbod. De bedrijven krijgen deze vacaturen bijna niet ingevuld. Dit is dan ook dé manier om een aantal groepen die zeer moeilijk aan werk geraken te helpen”, zegt schepen Gennez. “Dit project is het eerste dat in het voormalig postgebouw wordt ingericht. Het is de bedoeling om het gebouw te laten uitgroeien tot een echt Huis van de Sociale Economie”.
Een actief werkgelegenheidsbeleid is een prioriteit voor het Mechelse stadsbestuur. Aangepaste opleidingen en intensieve begeleiding moeten de werkloosheidscijfers verder doen dalen.