WAAROM? DAAROM! VEILIG ONLINE: INTERNET EN PRIVACY VOOR KINDEREN

Opvoeden is een uitdaging. Elke ouder wil zijn kinderen laten opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen. Ouders moeten daarom kunnen terugvallen op een evenwichtige mix van gezonde intuïtie en betrouwbare informatie over opvoeding. Vooral aan het laatste ontbreekt het vaak, zegt Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a) met bevoegdheid "Huis van het Kind".


                  WAAROM?                                     DAAROM!                        VEILIG ONLINE: INTERNET               EN PRIVACY               VOOR KINDEREN

Natasja Ons schepen BIB (sp.a) WAAROM? DAAROM! VEILIG ONLINE: INTERNET EN PRIVACY VOOR KINDEREN , Donderdag 28 september om 20 uur zal de lezing plaatsvinden in de Openbare bibliotheek van Glabbeek. De lezing wordt gegeven door Delphine Colpaert (Gezinsbond). Waarom? Daarom!, een opvoedingsondersteunend project voor openbare bibliotheken, wil via een reeks lezingen in de openbare bibliotheken in die leemte voorzien.


Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a) met bevoegdheid "Huis van het Kind", kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet of smartphone. Ouders willen graag weten hoe dat veilig kan. Tijdens deze vormingsavond ligt de nadruk op de begeleiding en ondersteuning van de kinderen bij hun internetgebruik. We gaan ook na welke informatie je beschouwt als privé en hoe kinderen en jongeren daarover denken. Naast info over o.a. cookies, phishing, sharenting, downloaden en streamen, krijg je ook algemene en opvoedingstips. Er is ruim tijd voorzien om vragen te stellen. De lezing richt zich tot alle belangstellende ouders, grootouders, leerkrachten en verder iedereen die zich bij het thema betrokken voelt!

Het gemeente- en OCMW bestuur juichen dit initiatief toe en bieden daarom samen met de openbare bibliotheek en Het Huis van het Kind van de Provincie Vlaams-Brabant deze lezing gratis aan. Aan de deelnemers zal een gratis drankje aangeboden worden.

Inschrijven? Via info@ocmw.glabbeek.be  of cultuur@glabbeek.be .