Vandaag ontvingen we 40 mensen op onze eerste Babyborrel van het "Huis van het Kind".  

Als jonge ouder ben je blij en fier op je kleine spruit. Een proficiat van het OCMW-bestuur hoort daarbij,  Voortaan schenken we aan de ouders van elk  nieuwgeboren iedere nieuwe Glabbekenaar een slabbetje van "Glabbeek groeit". Zo delen we  in de vreugde van het prille gezin’, zegt OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). 

Jaarlijkse Babyborrel  is een moment waar alle kindje en ouders samenkomen om hun verhalen en belevenissen te vertellen met elkaar tijdens een gezellige namiddag.

speech Voorzitter :

Welkom Allemaal, Welkom jonge ouders en hun kindjes, Welkom medewerkers van het OCMW.

ik ben verheugd u hier vandaag te mogen ontvangen op onze eerste Babyborrel van het Huis van het Kind, zegt Johnny Reweghs (sp.a) OCMW-Voorzitter.

Het OCMW van Glabbeek is niet langer alleen een “Sociaal Huis”, we werden in 2016 door Kind & Gezin ook erkend als “Huis van het kind”. We zullen een informatiepunt uitbouwen waar je met al je vragen rond opvang, opvoeden, opgroeien … terecht kan.

Het huis van het kind kan je helpen om je weg te vinden van initiatieven voor (alleenstaande) ouders en kinderen : opvang, onderwijs, gezondheid, vrijetijd….

In vele gevallen zullen we rechtstreeks een antwoord op je vragen kunnen geven, in andere gevallen verwijzen we door naar andere instanties.

johnny Reweghs (sp.a) OCMW-Voorzitter, Iedereen heeft ondertussen al een slabbetje van “Glabbeek groeit” ontvangen en nu laten we alle ouders van de kindjes geboren in 2016 met elkaar kennismaken op onze eerste Babyborrel in Glabbeek. Tevens bieden we jullie nog een kindergeschenkje aan informatie van de gemeente/OCMW diensten, mooie kalender maar vooral prentenleesboek. Vandaag zijn we samengekomen om met elkaar een gezellige namiddag te beleven te praten over ons wonder van 2016 de geboorte van de baby en wij “Huis van het Kind” bieden jullie vandaag op onze Babyborrel een stukje taart met koffie of een glaasje aan op de geboorte van de baby.

Laat het jullie smaken !