Huis van het Kind.

 

Het OCMW van Glabbeek is niet langer alleen een ‘Sociaal Huis’, we werden door Kind& Gezin ook erkend als ‘Huis van het Kind’. We zullen een informatiepunt uitbouwen waar je met al je vragen rond opvang, opvoeden, opgroeien, … terecht kan, zegt OCMW Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a)

 

Het Huis van het Kind kan je helpen om je weg te vinden in de wirwar van initiatieven voor (aanstaande) ouders en kinderen: opvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd,… In een aantal gevallen zullen wij rechtstreeks zelf een antwoord op je vragen kunnen bieden, in andere gevallen verwijzen we je door naar andere bevoegde diensten. We kunnen je helpen bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van premies, attesten, studietoelagen, …

 

OCMW raadsleden Greta Duchenne & Mia Staes (sp.a) : “ Om dit nieuwe initiatief bekend te maken, starten we bij onze jonge ouders. Bij elke nieuwe geboorte in Glabbeek, mogen de jonge ouders een informatiefoldertje en leuk cadeautje in hun brievenbus verwachten!”

 

Binnenkort zal het Huis van het Kind Glabbeek ook een eigen website en facebookpagina voorstellen.