Het is niet de eerste maal dat we dit agendapunt op de raad brengen. In één van de recente verslagen van het managementteam konden we lezen dat ook onze administratie deze bekommernis deelt. Daarom brachten we dit punt terug ter sprake. We beseffen dat het college in deze geen dwingende rol kan spelen maar we dringen nogmaals – en dit samen met onze administratie -  erop aan dat alle mogelijke tegemoetkomingen onderzocht worden. Onze inwoners rekenen op een voldoende professionele medische ondersteuning.  

Denise MelisDe Lamper,  sp.a voorzitter –gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider