Uit een krantenartikel vernamen we begin deze week een intentieverklaring voor de oprichting van een nieuwe huisartsenwachtpost door de huisartsenkringen van Essen-Nieuwmoer, Kalmthout, Brecht-Wuustwezel en Brasschaat zou zijn ondertekend.  

De op te richten wachtpost zou worden ingericht in het A.Z. Klina te Brasschaat en worden bemand tijdens de weekends en op feestdagen. Zo wil men de wachttijden op de spoeddienst verkorten.  Daarnaast zou er voor de acute gevallen een mobiele arts komen.  Op zich is daar niets mis mee. Integendeel.  Alleen werd hierover blijkbaar nooit gecommuniceerd of overlegd met het gemeentebestuur of het ocmw.

Arno Aerden, sp.a-fractieleider vroeg tijdens de voorbije gemeenteraad dan ook of een en ander er niet toe zal leiden dat er binnen afzienbare tijd tijdens de weekends, feest- en vakantieperiodes geen huisarts meer ter beschikking zal zijn in de eigen of naburige gemeente en dat men naar Brasschaat zal moeten om een huisarts te raadplegen in het weekend.

“Denk maar aan bejaarden of een alleenstaande moeder met 3 kinderen waarvan er één ziek wordt… Moeten zij zich binnenkort in het weekend naar Brasschaat om op dringende consultatie te gaan of komt in die gevallen er toch nog een huisarts ter plaatse?” vraagt Aerden zich af.

Momenteel werkt Essen, samen met andere omliggende gemeenten, ocmw en zorgverstrekkers aan een zorgstrategisch plan voor de regio.  Aerden vroeg om dit mee te nemen naar deze besprekingen. Mogelijk kan dit ook bekeken worden in functie van de invulling van de nieuwe polikliniek.

Het gemeentebestuur zal tevens contact opnemen met de huisartsenkring, zodat de gevolgen of opportuniteiten van deze beslissing beter kunnen worden ingeschat en de medische dienstverlening voor onze inwoners optimaal kan blijven gegarandeerd.