Binnen Olen wordt er momenteel gewerkt aan een visie rond de toekomstige gemeentelijke dienstverlening. Een verhaal waarbinnen de burger centraal dient te staan. Maar de manier waarop wij aan dienstverlening willen doen, heeft natuurlijk ook impact op het personeel en de huisvesting van het lokaal bestuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook hierover wordt nagedacht.

Raadslid Gert Wouters: “Zonder vooruit te willen lopen op het debat, is het voor ons duidelijk dat we moeten komen tot een goed doordachte beslissing, op basis van de toekomstige dienstverlening en de voor- en nadelen van de gemeentelijke gebouwen. We kunnen ons immers geen tweede Boekelhuis veroorloven waarbij het college, zonder na te denken, een ‘instapklaar’ gebouw kocht om nadien vast te stellen dat het weggegooid geld was. Met de kostprijs van meer dan 1.500.000 euro had de gemeente heel wat anders kunnen doen.”