Na werkloosheid is huisvesting het grootste probleem van de Brusselse gezinnen. Fouad Ahidar, voorzitter van de Commissie Huisvesting in het Brussels Parlement: “Na het lezen van de nieuwe begroting is het onduidelijk of het aantal van 6.500 nieuwe sociale woningen echt zal worden gehaald.