Het project EHBH (Eerste Hulp Bij Huiswerk) maakt na een onderzoek over huiswerkbegeleiding haar tips over aan Jeugdschepen Caroline Gennez.

'Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen tussen maar ook binnen scholen heel wat verschillen bestaan over het huiswerkbeleid. Ook worden moeilijke communicatie en taalproblemen vaak als belangrijke hinderpalen opgegeven voor het betrekken van ouders', legt coördinator Barbara Ruelens uit. 'Er leeft ook een sterke vraag naar zowel een kwalitatieve als kwantitatieve uitbreiding van de huidige begeleidingscapaciteit. Verder signaleren we een behoefte aan een meer structurele samenwerkingsvorm met de scholen.' Momenteel zijn er achttien vrijwilligers ingeschakeld of aan het opstarten. Het project kan echter niet aan alle aanvragen voldoen. Daarom doet EHBH een oproep aan geïnteresseerde vrijwilligers om zich te melden via barbara.ruelens@hotmail.com.