De Leuvense sp.a-kandidaten lanceren in aanloop naar de verkiezingen Leuvense en regionale aandachtspunten waarvoor ze de komende periode willen strijden.

Eén van de meest in het oog springende punten is om de Leuvense Hulpgevangenis te verhuizen naar een locatie buiten de ring. “De aanwezigheid van twee strafinrichtingen binnen de Leuvens ring lijkt niet meer van deze tijd. Bovendien is de infrastructuur sterk verouderd”, verduidelijkt Mich De Winter kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen van 25 mei. “De huidige toestand is vergeleken met moderne instellingen op zijn zachtst uitgedrukt niet meer optimaal. De locatie in de binnenstad maakt ook de  logistiek en bewaking moeilijker.”

Mich De Winter gaat verder: “Daarom gaan we de komende jaren voor Leuven Hulp op zoek naar een geschikte locatie buiten het centrum. Met de toekomstige justitieminister dienen daarover gesprekken aangeknoopt te worden. Ik ben enthousiast want op de vrijgekomen ruimte willen we dan een park en betaalbare huisvesting. Dat komt de stad en haar gezinnen alleen maar ten goede.”