Op vraag van collega Güler Turan heeft de Vlaamse Regering beslist om geld vrij te maken voor de Rohingya in Myanmar waarvoor ik dankbaar ben. Er is dringend nood aan geld voor onderdak, gezond voedsel, medische zorg en psychologische bijstand en het is een goede zaak dat de Vlaamse regering haar hart laat spreken. 

Maar met noodhulp alleen komen we er niet! De tragische situatie van de Rohingya komt niet uit de lucht vallen, al decennia lang worden deze mensen benadeeld door alle opeenvolgende regeringen in Myanmar en dat sinds onafhankelijkheid in 1948. Daarom dat ik vroeg aan de regering om een politiek standpunt in te nemen tegen de leiders van Myanmar want het is duidelijk dat zonder druk van buitenaf de situatie niet  beter zal worden. 

Alhoewel de federale regering wel de ernstigheid van de situatie in Myanmar lijkt te snappen, blijft ze toch te voorzichtig. Voorlopig lijkt de regering te blijven geloven in diplomatiek overleg met de regering van Myanmar. In tegenstelling tot de regering ben ik niet zo optimistisch of dit kan slagen.  

Er moet een scherp en hard signaal gegeven worden dat niet alleen het geweld moet stoppen en hulp toegelaten moet worden, maar dat de Rohingya de rechten krijgen die hun al jaren ontzegd worden. België was één van de voortrekkers voor het afbouwen van economische sancties tegen Myanmar als teken van goede wil. België heeft daarom ook de morele autoriteit om de sancties weer op tafel te leggen nu blijkt dat de democratisering niet alle inwoners ten goede komt.  Beweren dat de situatie nu constructiever zou zijn dan vroeger is onzinnig, de situatie  voor de Rohingya is erger dan ooit. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/18/vanuit-de-lucht--duizenden-rohingya-moslims-op-de-vlucht-/