“Onze stad en het aantal inwoners groeit. En ook het aantal woningen stijgt”, zegt Johan De Vleeshouwer. “Maar wat opvalt, is dat het overgrote deel van deze wooneenheden nieuwe woningen en luxeappartementen zijn gericht op de welstellende tweeverdieners. Het aantal huurwoningen daalt, blijkt uit cijfers.”

In 2004 waren er in Mechelen nog 1.227 huurhuizen, in 2014 1.006. Ook het aantal appartementen dat verhuurd wordt daalt: van 1.956 in 2004 naar 1.798 in 2014. Een daling van de huurmarkt met 12% op 10 jaar tijd. De krappe huurmarkt jaagt prijzen de hoogte in. Daardoor groeit de kloof in onze stad tussen de ‘rijkere’ tweeverdieners die een woning kunnen kopen en diegene die financieel krapper zitten die een woning huren maar niet meer vinden of kunnen betalen. In het bijzonder ouderen en alleenstaanden worstelen hier meer. Niet toevallig lopen deze mensen het grootste armoederisico. We zien dat het huidige stadsbestuur weinig aandacht heeft voor deze categorie.

“2800, niet alleen een postcode, ook het aantal mensen op de wachtlijst van de Mechelse sociale huisvestingsmaatschappij.”

En ook het aantal sociale huurwoningen in Mechelen is in vrije val. Vandaag zien we dat onder het mom van de renovaties, de capaciteit wordt afgebouwd. Het aantal Mechelaars dat op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bedraagt anno 2016 2.800. Een triest record. Zij hebben weinig vooruitzicht op een betaalbare woonst met een minimum wachttijd van 6 jaar. “Met dit cijfer duiken we onder het sociaal objectief dat de vlaamse overheid voorop stelt”, aldus Johan De Vleeshouwer.

Ons alternatief:

Private huurmarkt:
- Vergroot de aandacht voor de categorie van ouderen en alleenstaanden die geen huurwoning meer vinden, wegens het kleine aanbod en de stijgende prijzen.
- Maak kleiner wonen mogelijk. Versoepel de oppervlaktenorm zodat er meer wooneenheden van 40, 60 en 80 vierkante meter gerealiseerd kunnen worden.

Sociale huurmarkt:
- Bundel de krachten binnen de sociale huisvestingssector in 1 daadkrachtig Woonpunt Mechelen;
- Maak naast een renovatieplan ook een capaciteitsplan van 600 extra wooneenheden die de sociale huurmarkt moet voorbereiden op de sociale uitdagingen van 2025;
- Stop de ondoordachte uitverkoop van woningen door de stad en het OCMW en versterk het Sociaal Verhuurkantoor.